MIND SPA ( จิตตสปา)


MIND SPA (จิตตสปา)

หลักสูตรผ่อนคลายสบายๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย และใจ
ด้วยหลัก “ธรรมานามัย: กายานามัย จิตตานามัย และชีวิตานามัย” เพื่อนำมาปรับใช้ และสร้างความเข้าใจใน “ธรรมะ” หรือ “ธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิต”

"บทเพลงสีขาว รู้ใจ... ให้เป็นสุข"ท่ามกลางความวุ่นวาย ของสถานการณ์รอบตัว จะทำอย่างไร???
จึงจะประคองอารมณ์ให้นิ่งเฉย ระลึกถึงความสงบสุขภายในใจได้
ถ้านี่คือโจทย์ คุณก็เป็นคนหนึ่ง ที่ต้องหาคำตอบ
และ เราก็มีคำตอบ ที่พร้อมจะให้... และรอคุณ

บทเพลงสีขาว รู้ใจ... ให้เป็นสุข จัดขึ้นเพื่อ นำพาผู้สนใจเข้าสู่การเรียนรู้ใจของตน ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยคลื่นเสียงอันบริสุทธิ์ แห่งศาสตร์การบรรเลงดนตรีเพื่อการบำบัดกายใจ “Crystal Singing Bowl” ที่จะนำพาผู้เข้ารับการอบรม สู่ความสงบ เพื่อสื่อสารกับหัวใจตนเอง โดยมุ่งหมายที่จะค้นพบ เพื่อให้ใจตั้งมั่น และเป็นสุข

ทอฝัน วันเนส (Thorphan Oneness)

ภายใต้การนำของ อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา นักการศึกษาทางเลือก และนักธรรมชาติบำบัด เชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต เชื่อว่า ผู้ที่สามารถรู้ใจตน คือ ผู้ที่สามารถก้าวเดิน เผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นสุข หาใช่เพียงมีอำนาจ และทรัพย์สินเงินทอง

จึงได้ดำเนินการสรรค์สร้างกิจกรรม การอบรมด้านการค้นหาตนเอง พัฒนาศักยภาพ และสร้างสันติภาพภายใน ผ่านหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่บูรณาการองค์ความรู้ ด้านจิตวิญญาณอันหลากหลาย เช่น ดนตรีบำบัด, โยคะเพื่อการเจริญสติ, ศิลปะบำบัด เป็นต้น

ซึ่งได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ให้แก่บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนการจัดกิจกรรมธรรมชาติ บำบัดสำหรับผู้ป่วยทุกระดับ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเยียวยาตนเองได้ ทั้งในระดับกายใจ และจิตวิญญาณ

 


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เวลา ๙.๐๐-๑๗.๓๐ น.

ณ หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒ (บีทีเอสชิดลม)

ระยะเวลา 1 วัน จำกัดเพียง 40 ที่นั่ง
ราคา 1,926 บาท/ ที่นั่ง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

โทร 02 685 2255, 086 384 0098 หรือ punjasiree@dmg.co.th
คุณปัญจสิรีย์ องอาจสิริ (ผู้จัดการ ดีเอ็มจี อคาเดมี)

การโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาทร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 038-2-50203-5
ชื่อ “บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด”

และกรุณาส่ง “เอกสารการชำระเงิน” มายังโทรสาร 0 2685 2298-9

ดีเอ็มจี อคาเดมี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0115-0050-7: บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด