May 162012
 

…เมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่าน
เมื่อคิดฟุ้งซ่าน ย่อมไม่สำรวม
เมื่อไม่สำรวม จิตย่อมห่างจากสมาธิ…

เรือนธรรม หัวข้อ “ฆราวาสชั้นเลิศ” โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MAzNwqflsc4[/youtube]

  41 Responses to “เรือนธรรม หัวข้อ “ฆราวาสชั้นเลิศ” โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล”

 1. I’m very thankful for this post, if it wasn’t for this post I’d probably still be looking on Google for what I was looking for. Much appreciation!

 2. So I was stuck at my wits on what to look for and was just about to give up entirely when I came across your post. I really hope the best for you in business.

 3. How do I allow contributors to see only their uploads in WordPress?

 4. This will probably be a great internet internet site, will you be involved in doing an interview regarding how you developed it? If so e-mail me!

 5. This has been a lengthy day and in the stop of the evening I found your writings. I’m really happy that I made it as I have made better my mood! Thank you so a lot!

 6. Thanks for your entire efforts on this site. My mum loves engaging in investigation and it is really simple to grasp why. A lot of of us learn all regarding the compelling method you make beneficial ideas and tricks by means of your weblog and therefore improve contribution from other people on the subject matter then my daughter is without a doubt becoming educated a complete lot. Have enjoyable with the remaining portion with the new year. You’re performing a splendid job.

 7. When you look back over the past month, what single moment stands out?

 8. Play Free EzraMu Online Balanced PVP Online Game, Duel Player, Kill other player, Kill Medusa and Selupan mobs, Imperial Guardian, Golden invasion, Siege.Since 2009!

 9. Hey i think your blog is very good and interesting!

 10. Here are several of the web-sites we recommend for our visitors

 11. Hello, Neat post. There’s an concern together with your internet site in internet explorer, may well check this? IE still is the marketplace leader and a huge component to folks will omit your fantastic writing because of this difficulty.

 12. Maintain in touch whilst functioning from your personal home office with out all of the hassle of purchasing or procurment costly office equipment. Debtors are allowed to apply with their a bad credit score background whenever.

 13. Hi there! This is my very first go to to your weblog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community within the same niche. Your blog provided us beneficial details to work on. You’ve done a extraordinary job!

 14. here are some hyperlinks to internet sites that we link to due to the fact we consider they may be worth visiting

 15. Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a couple of months of hard function due to no back up. Do you’ve got any techniques to protect against hackers?

 16. Life can be tough at times, you put in the hours of work and only end up with blank stares. You know what I mean? That’s the time posts like this keep me motivated.

 17. Right after research a couple of with the weblog posts inside your internet site now, and I actually like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will probably be checking back soon. Pls check out my internet site as effectively and let me know what you believe.

 18. The ability to work from anywhere with an internet connection provides me with greater flexibility while traveling, whether it be to visit family, travel to watch my favorite sports on TV. I’m looking for this kind of flexibilty.

 19. I just want to tell you that I am just new to blogs and certainly liked this website. Most likely I’m likely to bookmark your website . You certainly have exceptional writings. Regards for sharing your website.

 20. I just want to mention I’m all new to weblog and certainly enjoyed you’re web page. More than likely I’m likely to bookmark your blog post . You definitely have wonderful article content. With thanks for revealing your webpage.

 21. What’s up, yeah this article is genuinely fastidious and
  I have learned lot of things from it regarding blogging.
  thanks.

  My website … cheapest car insurance in ny

 22. I just want to mention I’m new to blogging and actually enjoyed you’re blog site. Likely I’m going to bookmark your website . You actually come with exceptional writings. Cheers for revealing your blog site.

 23. I just want to say I’m new to blogging and site-building and absolutely enjoyed this web blog. Very likely I’m planning to bookmark your site . You definitely have tremendous writings. Thanks a lot for sharing your webpage.

 24. I simply want to tell you that I am new to blogging and absolutely enjoyed your web page. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You surely have impressive well written articles. Regards for revealing your website.

 25. I just want to tell you that I am newbie to blogging and site-building and seriously enjoyed your web page. Probably I’m planning to bookmark your blog . You amazingly have perfect articles and reviews. Thanks a lot for revealing your web page.

 26. This is the kinda post I was searching for. Sometimes I can’t find what I’m looking for from Bing but it seems this time it worked for me! Thanks for your help.

 27. I just want to mention I am all new to weblog and absolutely enjoyed your web blog. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You surely come with great well written articles. Bless you for sharing your web page.

 28. I simply want to mention I am very new to blogs and honestly enjoyed your blog. Likely I’m planning to bookmark your blog . You really come with awesome stories. Thanks a lot for sharing your web-site.

 29. I simply want to say I am just new to weblog and actually savored this blog site. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You actually have awesome article content. Cheers for sharing with us your blog site.

 30. I just want to tell you that I’m all new to blogs and truly loved your page. Almost certainly I’m likely to bookmark your site . You surely have wonderful articles. Bless you for sharing with us your website page.

 31. I simply want to mention I am beginner to weblog and really savored this page. More than likely I’m want to bookmark your site . You definitely come with good writings. Thanks a bunch for revealing your website page.

 32. I just want to mention I am very new to weblog and actually savored your web-site. More than likely I’m likely to bookmark your blog post . You surely come with terrific well written articles. Many thanks for sharing your website page.

 33. I just want to tell you that I’m newbie to blogs and certainly enjoyed your page. Most likely I’m likely to bookmark your website . You definitely come with excellent writings. Kudos for sharing with us your web page.

 34. 569255 964301Methods for dilution antimicrobial susceptibility beadlets for beagles that grow aerobically-fifth edition. 34493

 35. 525093 370244appreciate the effort you put into finding us this data. Was looking on google and identified your post randomly. 657996

 36. 27569 244441Some truly excellent articles on this internet site , regards for contribution. 836422

 37. 604257 555593Enjoyed reading by way of this, quite very good stuff, thankyou . 739213

 38. You {will|will certainly} {{need|require|really need} to|have to|should} {make {sure|certain}|ensure|make certain|see to it} you {tell|inform} your {{health|wellness|health and wellness|safety} {care|treatment}|healthcare|medical} {provider|service provider|company|supplier|carrier} {about|regarding|concerning} {any of|any one of} the following {medical|clinical|health care} {conditions|problems|disorders} you have that {may|might|could} {affect|impact|influence} your {treatment|therapy|procedure}: {abnormal|unusual|irregular|uncommon} #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] blood {pressure|stress|tension}, coronary {artery|canal} {disease|illness|condition}, {kidney|renal|renal system} {disease|illness|condition}, {bleeding|hemorrhaging} {disorder|condition|ailment}, {stomach|tummy|belly} {ulcer|abscess|lesion}, {history|past|record} of {a stroke|a movement}, {heart {attack|strike}|cardiovascular disease|cardiac arrest}, {blood cell|red blood cell} {disorder|condition|ailment}, and {{any|any type of|any kind of|any sort of} {other|various other}|other} ones you {think|believe} {are {important|essential|crucial|vital}|are essential|are very important|are necessary} to {mention|discuss|point out|state}. The {following|complying with|adhering to} {drugs|medicines} {have|have actually} been {reported|stated|mentioned} to {interact|communicate|connect} with Acomplia: {medicines|medications} for {weight {loss|reduction}|weight management|weight-loss|fat burning|fat loss}, rifampicin, {depression|misery} {medications|medicines}, antidepressants, antifungals, {drugs|medicines} for #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] {normal|typical|regular} blood {lipid|crowd} {levels|degrees}, {antibiotics|prescription antibiotics|anti-biotics}, antidiabetes {medications|medicines}, HIV {medications|medicines}, epilepsy {drugs|medicines}, and St. Sildenafil {side {effects|results|impacts}|adverse effects|negative effects|negative side effects} are not {numerous|various|many} and {include|consist of|feature} {stuffy|stale} nose, {warmth|heat} in face or {chest|breast|upper body}, #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] {upset {stomach|tummy|belly}|indigestion}, {back {pain|discomfort}|pain in the back}, {headache|frustration|problem|hassle}, memory {problems|issues|troubles} and face {redness|soreness|inflammation}. Call your {doctor|physician|medical professional} {at {once|when|as soon as}|at the same time|simultaneously} if you have {black or {bloody|blood-spattered}|{bloody|blood-spattered} or black} {stools|feces}, or if you {cough up|spend|divulge} blood or vomit #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] that {looks like|appears like|resembles} coffee {grounds|premises}. {Caution|Care} {patients|clients|people|individuals} {about|regarding|concerning} {operating|running} {hazardous|dangerous|harmful|unsafe} {machinery|equipment|machines}, {including|consisting of} {automobiles|vehicles|cars|autos}, {until|up until|till} they are {reasonably|fairly|sensibly} {certain|specific|particular} #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] that Pristiq {therapy|treatment} does not {adversely|negatively|detrimentally} {affect|impact|influence} their {ability|capability|capacity} to {{engage|involve|interact} in|participate in|take part in} such {activities|tasks|tactics}. This {condition|problem|disorder} is {potentially|possibly} {fatal|deadly}, so {please|kindly|satisfy} {report|record} {any of|any one of} the {following|complying with|adhering to} {symptoms|signs} of OHS to your {{health|wellness|health and wellness} {care|treatment}|healthcare|medical} {provider|service provider|company|supplier|carrier}: weight gain, {nausea|queasiness}, {vomiting|throwing up|puking}, {shortness|lack} of #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] breath and {swelling|puffinessing} in the {hands or legs|legs or hands}. {Continued|Proceeded} {use|usage} of cyclophosphamide is contraindicated #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] in {patients|clients|people|individuals} with {severely|seriously|significantly|badly|drastically} {depressed|disheartened} {bone|bone tissue} {marrow|bottom} {function|feature}. Pulmicort TURBUHALER {{consists|is composed} of|includes|contains} {a number of|a variety of} {assembled|put together|set up} plastic {details|information|specifics}, the {{main|primary|major} {parts|components}|almosts all} being the {dosing|application} {mechanism|system}, the {storage|storage space} {unit|system|device} for {drug|medicine|medication} {substance|compound|element|material} {and|and also|as well as} #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] the {mouthpiece|mouth piece}. There were {suicides|self-destructions} in the {adult|grown-up} {studies|research studies|researches}, {but|however|yet} the number was not {sufficient|adequate|enough|ample} to {reach|get to} #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] {any|any type of|any kind of|any sort of} {conclusion|verdict} {about|regarding|concerning} {drug|medicine|medication} {effect|result|impact} on {suicide|self-destruction}. In these #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] {patients|clients|people|individuals}, {alteration|modification|change} of {dosage|dose} is {necessary|required|needed|essential} ({see|view} DOSAGE AND ADMINISTRATION). {Drug|Medicine|Medication} absorption {appears|shows up} {unaffected|untouched} by {decreasing|reducing|lowering|minimizing} {renal|kidney} {function|feature}. The following {conditions|problems|disorders} {may|might|could} {interact|communicate|connect} with the {treatment|therapy|procedure} #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] and {should|ought to|must|needs to} {therefore|for that reason|as a result|consequently} be {mentioned|discussed|pointed out|stated} when you {{talk|speak|chat} to|speak with|speak to|talk with|get in touch with} your {doctor|physician|medical professional}: liver or {kidney|renal|renal system} {disease|illness|condition|ailment}, {bipolar {disorder|condition|ailment}|bipolar illness|bipolar affective disorder}, {history|past|record} of {{drug|medicine} {abuse|misuse}|substance abuse}, suicidal {thoughts|ideas} or {diabetes|diabetic issues}. The only {consistent|constant|regular} #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] {findings|searchings for} were {nausea|queasiness|nausea or vomiting} {and|and also|as well as} {vomiting|throwing up}. {Other|Various other} {reported|stated} {occurrences|incidents|events} {included|consisted of} {headache|migraine|frustration}, {dizziness|lightheadedness|wooziness|unsteadiness}, {drowsiness|sleepiness}, {lethargy|sleepiness}, {confusion|complication}, {and|and also|as well as} 1 {report|record} of {a grand|a marvelous} mal seizure. Do not {combine|incorporate|integrate} Tadalafil {with|regarding} nitrate-based {drugs|medicines}, alpha-blockers or {{any|any type of|any kind of|any sort of} {other|various other}|other} {medicines|medications} without {previously|formerly} {{talking|speaking|chatting} to|speaking with|speaking to|talking with|getting in touch with} your {{health|wellness|health and wellness} {care|treatment}|healthcare|medical} {provider|service provider|company|supplier|carrier}, as this {can|could} {cause|trigger|create|induce} {serious|major|severe|significant} {health|wellness|health and wellness} {consequences|repercussions|effects|outcomes}. {If Tadalafil {should|ought to|must|needs to} be {combined|incorporated|integrated} {with|regarding} {{any|any type of|any kind of|any sort of} {other|various other}|other} #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] {drugs|medicines} it’s up to your {doctor|physician|medical professional} to make this {decision|choice}. |, if Tadalafil {should|ought to|must|needs to} be {combined|incorporated|integrated} {with|regarding} {any|any type of|any kind of|any sort of} {other|various other} {drugs|medicines} it’s up to your {doctor|physician|medical professional} to make this {decision|choice}. Your {doctor|physician|medical professional} {will|will certainly} {{need|require|really need} to|have to|should} {know|understand} your #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] {full|complete} {{medical|clinical|health care} {history|past|record}|case history} to {make {sure|certain}|ensure|make certain|see to it} you are {going to|visiting} {{benefit|profit|reward} from|take advantage of|profit from|gain from} {using|utilizing|making use of} Tetracycline and {will|will certainly} not {develop|establish|create} {any|any type of|any kind of|any sort of} {unpleasant|undesirable} {reaction|response} to this {medicine|medication} you {will|will certainly} {{need|require|really need} to|have to|should} be taking. Talk with your {doctor|physician|medical professional} if you have {fever|high temperature}, {vomiting|throwing up|puking}, or #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] {diarrhea|looseness of the bowels} {during|throughout} your {treatment|therapy}. You {don’t|do not} {have to|need to} {ask for|request|request for} that symbolical {permission|consent|authorization|approval}, {obtaining|acquiring|getting} {a prescription|a prescribed} and {only|just} {then|after that} #file_linkslinks/imp_files/19.08.15.txt”,1,S] {being able to|having the ability to} {purchase|buy|acquire} your {medicine|medication} from some {pharmacy|drug store}.

 39. In Phase 1 cheap zithromax trials of Requip with healthy and balanced volunteers who got solitary dosages on morethan one celebration without titration, 7 % had recorded symptomatic orthostatic hypotension.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>