Sep 242011
 
“พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “ต้องรู้จักตัวเอง” เมื่อต้องการความสุข เมื่อปัญหาทางกายเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เราบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้น อะไรๆ จะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ต้องพิจารณาว่า “ช่างมัน” แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป” จากหนังสือธรรมะ “ก้าวหน้าตลอดไป”

 

 

นสพ.แนวหน้า หน้า 21 วันที่ 24 กันยายน 2554