Jul 262011
 

สถิติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนปัจจุบันพบว่า มีอนาคตของชาติทำความผิดเฉลี่ยถึง 9,000 คนต่อวัน โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดโครงการ “ทูตความดี รักนี้ให้น้อง” เพื่อส่งเสริม “การให้” โดยการ “ให้ความรัก” “ให้อภัย” และ “ให้โอกาส” ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพร้อมเปิดเวทีเสวนาหาทางออกที่หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

 

 

นสพ.คมชัดลึก หน้า 21 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>