Jul 192011
 
นายสมชาย เสียงหลาย ร่วมพิธีทำบุญ “ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 10” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2554 เพื่อมอบหนังสือให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

 

 

นสพ.ข่าวสด หน้า 32 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554