Feb 282010
 

www.thailoveking.com : องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัทดีซี คอนซัลแทนส์ฯ และ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ช่วยกันทำเว็บไซต์ www.thailoveking.com เพื่อแสดงพลังความรักถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงแค่คลิกเพื่อให้ “สัจจะ” เปลี่ยนตัวเองเพื่อความสุขของพ่อบนพื้นฐานความดีและศีลธรรม

thai post tabloid p6 feb 28,2010

– นสพ.ไทยโพสต์ แทบลอยด์ หน้า 6 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553