Feb 172010
 

พระมิตซูโอะ คเวสโก การเดินทางสู่ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ :  

astv manager daily p35 feb 17,2010 2

– นสพ.ASTV ผู้จัดการรายวัน หน้า 35 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553