Feb 222010
 

ปรากฏการณ์หลวงปู่เณรคำ พาหลง-หรือทางตรงสู่นิพพาน? : 

nation weekend p 22 feb 5-11, 2010 2

–  นสพ.เนชั่น สุดสัปดาห์ หน้า 3, 22-23 วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2553