Feb 252010
 

คอลัมน์ขอบอก : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจีและบริษัท ดีซี คอนซํลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด บรรยายหัวข้อ “White Ocean Marketing ครั้งที่ 11: น่านน้ำสีขาว หัวใจคือความยั่งยืน” และเสวนา “WISE Marketing: การตลาด ฉลาดเยี่ยม” ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 14.40-17.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ สนใจโทร. 0-2679-7360-3

astv manager daily p31 jan 25,2010

–  นสพ.ASTV ผู้จัดการรายวัน หน้า 31 วันที่ 25 มกราคม 2553