Nov 252009
 

การสังคายนา…กับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย นิมนต์ พระอาจารย์อารยวังโสภิกขุ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน บรรยายธรรมหัวข้อ “การสังคายนา…กับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา” ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

thai rath p24 nov 25,2009

– นสพ.ไทยรัฐ หน้า 24 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 (คอลัมน์โสมชบา จ๊ะจ๋า)