Nov 242009
 

หักหอกเป็นดอกไม้ : ผลงานของ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 149 บาท    

siam rath p27 nov 24,2009

– นสพ.สยามรัฐ หน้า 27 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552