Aug 012009
 

White Ocean Strategy :  ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ White Ocean Strategy : กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว  โดยมี เมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมงานด้วย ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22      

sentangtongtin magazine p41 aug 2009

– นิตยสาร เส้นทางท้องถิ่น หน้า 41 เดือน สิงหาคม 2552