Jan 162009
 

ยุทธสาสตร์กำจัดเวรภัย : ดังตฤณ ได้ศึกษาและค้นคว้าเรื่องกรรมและวิบากกรรมค่อนชีวิตของเขา ที่สามารถตอบคำถามนานาชนิดที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราให้กระจ่างแจ้ง ทั้งหมดอยู่ในหนังสือชุด “เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว” โดย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี 

nation weekend p10 jan 16-22,2009

– นสพ.เนชั่น สุดสัปดาห์ หน้า 10 วันที่  16-22 มกราคม 2552