Jan 252009
 

หิมะกลางฤดูร้อน : หนังสือธรรมะที่มียอดพิมพ์มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม ซึ่งได้รับการแปลมาแล้ว 10 ภาษาทั่วโลก เขียนโดย สยาดอ อู โชติกะ พระชาวพม่า ผู้แปล มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา  ราคา 220 บาทผู้เขียน พระมหาบุญมี มาลาวชิโร จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 125 บาท  

praew magazine p210 jan 25,2009

นิตยสาร Praew หน้า 210 วันที่  25 มกราคม 2552