Jan 282009
 

ใช้พลังจิต รักษาโรค ด้วยตนเอง : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เปิดตัวหนังสือ พลังจิตรักษาโรค ผลงานของ อเล็กซานเดอร์ ทอสคาร์ ผู้แปล เฉิดฉวี แสงจันทร์ โดยมี นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์, นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร และ กฤตวิทย์ ศรีพสุธา มาร่วมงานด้วยที่ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 

kom chud luek p28 jan 28,2009

 – นสพ.คม ชัด ลึก หน้า 28 วันที่  28 มกราคม 2552