Jan 232009
 

เป็นไปได้ – ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เปิดตัวหนังสือ พลังจิตรักษาโรค ผลงานของ อเล็กซานเดอร์ ทอสคาร์ ผู้แปล เฉิดฉวี แสงจันทร์ โดยมี นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์, นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร และ กฤตวิทย์ ศรีพสุธา มาร่วมงานด้วยที่ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า 

thai rath p4 jan 23,2009

 – นสพ.ไทยรัฐ  หน้า 4 วันที่  23 มกราคม 2552