Oct 122015
 

เชิญฟังเสวนาหัวข้อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้วย
Positive Personality

โดย
อาจารย์แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
ผู้เขียนหนังสือ บุคลิก พลิกชีวิต
PR สัมมนา อ.แดง

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
เวลา 14.00-16.00 น. ณ Meeting Room 1
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 685 2255
>>>ลงทะเบียนที่นี่<<<