Aug 142015
 

บุคลิกภาพไม่ใช่แค่รูปกายภายนอก แต่หมายถึงชีวิตทั้งชีวิตด้วย

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ภูมิใจเสนอ งานเปิดตัวหนังสือ
Holistic Personalityบุคลิก พลิกชีวิต

โดย
อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

Holistic-Personality-453x640

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์
ร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน
สอบถามโทร 02-685 2255