Feb 232015
 

เชื่อไหมว่า หมอที่ดีที่สุดคือ ตัวของเราเอง !
ฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อ ทำง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต

โดย
นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร

Poster

พร้อมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ”ทำง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต”

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
เวลา 14.00-16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/