Feb 042015
 

พลังของความฝัน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

Dream Management
บริหารความฝันสร้างความสำเร็จ

โดย
ดร.เนตรปรียา มุสกิไชย ชุมไชโย

ถอดรหัสความฝัน

มาถอดรหัสความฝัน เรียนรู้ความต้องการ
เพื่อสร้างความสำเร็จจากโลกภายในด้วยกัน

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
18.30-20.30 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/