Jan 122015
 

ต้อนรับการกลับมาเยือน พร้อมแบ่งปันประสบการณ์
พบกับนักพลังจิตบำบัด ที่เดินทางรักษาผู้คนมาแล้วทั่วโลก

Alexander & Carolin Toskar

PR Alexander 1

พิเศษ! เปิดรับการรักษาเดี่ยวรอบการกุศล ราคา 2000 บาท
สอบถามข้อมูลที่ คุณดรีม 02 685 2255 #2266

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558
18.30-20.30 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/