May 222014
 

ขอเชิญองค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมสนับหนุน โครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มอบ ชุดหนังสือบันทุก ๒ แผ่นดิน แก่โรงเรียนทั่วประเทศ

LAST FINAL

สนับสนุนโครงการ ชุดละ ๒,๙๙๕ บาท (จากราคา ๗,๙๓๓ บาท)
เพื่อมอบให้โรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ ทีมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

 

สนับสนุนโครงการได้ที่ บัญชี บ.ไดเร็คมีเดียกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร เลขที่ ๐๓๘-๒-๕๐๒๐๓-๕
สอบถามรายละเอียด ๐๒-๖๘๕-๒๒๕๕ รายละเอียดโครงการ www.dmgbooks.com หริอโหลดเอกสารได้ที่นี่ Proposal Sponsor