Sep 262013
 

ชวนฟังบรรยาย ‘แหกกฎ SME ตีให้ดัง สู่เวทีโลก’
พบเคล็ดลับการสร้างแบรนด์กลยุทธ์
การต่อยอดธุรกิจ เพื่อติดอาวุธ SME ขนาดเล็กมุ่งสู่สากล
พร้อมการเสวนากรณีศึกษาจากผู้ประกอบการต่าง ๆ

โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์

สุดยอดนักกลยุทธ์สร้างแบรนด์ ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี

PR91056

 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556
14.30-16.30 น.

ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

ลงทะเบียนฟรีที่ : http://www.dmgbooks.com/register/