Aug 302013
 

งานสุขสม ชีวิตสุขสันต์
Live Life Balance #3

เรียนรู้กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของสรรพสิ่ง
เพื่อการตัดสินใจแบ่งเวลา เพื่อตอบโจทย์และสร้างความสุขในชีวิต
สู่วิถีแห่งการสร้างพลังกาย พลังใจ ในการดำเนินชีวิตด้วยความสุข สำเร็จ

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา โค้ช และพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร

เฉพาะสมาชิก D Socity เท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
www.dmgbooks.com/register

Live-Life-Balance#-3

 

 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
18.30-20.30 น.

ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

เฉพาะสมาชิก D Socity เท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
www.dmgbooks.com/register