Aug 302013
 

เมื่อ “จิตและสมอง” ทำงานร่วมกัน
จะไม่มีคำว่า “ทางตัน” ในชีวิตคุณอีกต่อไป!

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ที่จะปลุกพลังสมองให้ปราดเปรื่องกว่าเดิม แบบสมองสงสัย ใจตอบ

พร้อมเปิดตัวหนังสือ “สมองสงสัย ใจตอบ” ผลงานของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

เพิ่มทั้งรอยหยักของสมองและรอยยิ้มของหัวใจ
ทุกคำถามที่คุณสงสัย ทุกคำตอบที่ดีที่สุด รออยู่ในหนังสือเล่มนีั้….

event-11-9-13

วันพุธที่ 11 กันยายน 2556
14-00 – 16.00 น.

ณ หอประชุมพุทธคยา อัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

สำรองที่นั่งฟรี ที่นี่