Mar 182013
 

“จิตอัจฉริยะ” อัจฉริยะฝึกได้ด้วยหรือ?   เมื่อใดที่จิตล่วงรู้ รหัสรับแห่งปัญญา เมื่อนั้นคุณจะเป็นอัจฉริยะทุกเวลา จากคอลัมน์ สันติ ฟรีสไตล์ อ.สันติ เศวตวิมล

ASTV-Manager-Daily-P.jpg2

ASTV-Manager-Daily-P.jpg1

นสพ.ASTV ผู้จัดการรายวัน หน้า 15 วันที่ 18 มีนาคม 2556