Mar 132013
 

  “หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ความรู้สึกอยู่ที่ไหน จิตก็อยู่ที่นั่น ”

[youtube]http://youtu.be/eScgNMCk_dA[/youtube]

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี รูปท่านเป็นพระภิกษุชาวญี่ปุ่น ท่านอุปสมบทที่วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี โดยมี หลวงพ่อเจ้าประคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นองค์อุปัชฌาย์ ท่านจำพรรษาที่วัดหนองป่าพง และได้อุปัฏฐากดูแลหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน ด้วยความเคารพบูชาอย่างสูง และอยู่ในคณะผู้บุกเบิกวัดป่านานาชาติ ซึ่งมี พระราชสุเมธาจารย์ เป็นหัวหน้าคณะ ปัจจุบันท่านสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน อานาปานสติ ที่วัดป่าสุนันทวนาราม