Mar 172013
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดพิมพ์หนังสือ ชุดธรรมะหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้แก่ สงบ สะอาด สว่าง โดยเรียบเรียงคำสอนของหลวงพ่อพุธที่เคยแสดงต่างกรรม ต่างวาระกัน มารวบรวมจัดหมวดหมู่เพื่อให้ผู้อ่าน อ่านและนำไปปฏิบัติได้ง่าย ตั้งแต่การปฏิบัติสมาธิแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวันไปจนถึงสมาธิแบบพระพุทธเจ้า ให้นิ่ง สว่าง รู้ ตื่น และเบิกบาน ทั้งทางโลกและทางธรรม

Siam-Rath-P.jpg1

นสพ.สยามรัฐ หน้า 8 วันที่ 17 มีนาคม 2556