Mar 152013
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ได้เปิดตัวหนังสือชุด “ธรรมะหลวงพ่อพุธ” ธรรมะอันบริสุทธิ์ซึ่งพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ได้เมตตาแสดงธรรมสั่งสอนบรรดาศิษยานุศิษย์ไว้ในหลายโอกาส ประกอบด้วย สงบ สะอาด สว่าง และสดใส

1

นิตยสาร ดิฉัน หน้า 131 วันที่ 15 มีนาคม 2556