Mar 212013
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือ “พลังการชื่นชม” ผลงานของ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักการสื่อสาร และ นักการศาสนา ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ตรง การชื่นชมทั้ง 7 ขั้นตอน ที่จะส่งผลด้านบวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็นคนที่ ‘ทรงเสน่ห์’ และ ‘ทรงพลัง’ มากที่สุด

 

Kwan-Ruen-Magazine-P.jpg-1

นิตยสาร ขวัญเรือน หน้า 207 ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2556