‘ปลุกพลังรัก ปลุกพลังใจ ด้วย Positive Feeling’ ศุกร์ 13 ก.พ.58 (1830-2030น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘ปลุกพลังรัก ปลุกพลังใจ ด้วย Positive Feeling’ ศุกร์ 13 ก.พ.58 (1830-2030น.)
Jan 262015
 

พบชีวิตมหัศจรรย์จากความรักที่คุณมี!!!
ร่วมฟังบรรยายและร่วมกิจกรรม

โดย

อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

ปลุกพลังรัก ปลุกพลังใจ

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
18.30-20.30 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/

‘Spiritual Healing Preview ครั้งที่ 3 ‘ พฤหัสบดี 29 ม.ค.58(1830-2030น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘Spiritual Healing Preview ครั้งที่ 3 ‘ พฤหัสบดี 29 ม.ค.58(1830-2030น.)
Jan 122015
 

ต้อนรับการกลับมาเยือน พร้อมแบ่งปันประสบการณ์
พบกับนักพลังจิตบำบัด ที่เดินทางรักษาผู้คนมาแล้วทั่วโลก

Alexander & Carolin Toskar

PR Alexander 1

พิเศษ! เปิดรับการรักษาเดี่ยวรอบการกุศล ราคา 2000 บาท
สอบถามข้อมูลที่ คุณดรีม 02 685 2255 #2266

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558
18.30-20.30 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/