‘สวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดีข้ามชาติ’ อังคาร ๒๓ ธ.ค.๕๗(๑๓๐๐-๑๖๐๐น.)

 กิจกรรมพิเศษ  Comments Off on ‘สวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดีข้ามชาติ’ อังคาร ๒๓ ธ.ค.๕๗(๑๓๐๐-๑๖๐๐น.)
Dec 192014
 

ขอเชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรมเสวนา

สวดมนต์เข้าเฝ้าพุทธองค์
สวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดีข้ามชาติ
โดย
พระเทพกิตติเวที (เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม)
พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ (พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล)
ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
คุณวีรณัฐ โรจนประภา
คุณพัลลภ ไทยอารี
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

แถลงข่าว สวดมนต์ข้ามปี

พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม
ครั้งแรกในชีวิต
ร่วมสวดมนต์เข้าเฝ้าพุทธองค์

วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/

‘Book Party ครั้งที่ 6’ เสาร์ 13 ธ.ค.57(1300-1600น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘Book Party ครั้งที่ 6’ เสาร์ 13 ธ.ค.57(1300-1600น.)
Dec 082014
 

เชิญหนอนหนังสือ นักอ่าน นักเขียน ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน
พบแขกรับเชิญสุดพิเศษและมุมมองดีๆ จากนักเขียนหน้าใหม่ที่ไม่ธรรมดา

โดย
คุณจิรภัทร พัวพิพัฒน์ (The Walking Backpack)
นพ.อัศวิน ชมจิตต์ (ทริปในฝัน 41 วัน)
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย (สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี)
คุณสมศักดิ์ บุญคำ (ผู้ก่อตั้ง ‘Local Alike’)

PR Booklover 6

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
13.00-16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/