‘Book Party ครั้งที่ 4’ เสาร์ 6 ก.ย.57(1300-1600น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘Book Party ครั้งที่ 4’ เสาร์ 6 ก.ย.57(1300-1600น.)
Aug 202014
 

เชิญหนอนหนังสือ นักอ่าน นักเขียน ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน
พบแขกรับเชิญสุดพิเศษและมุมมองดีๆ จากนักเขียนหน้าใหม่ที่ไม่ธรรมดา

โดย
รวิศ หาญอุตสาหะ (Marketing Everything)
ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ (พุทโธ)
ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์ (เรียนเป็นที่โหล่ โผล่เป็นนักเรียนทุน(เมืองนอก))
วิรัช หวังปิติพาณิชย์ (กฎหมายหลายรส)

book party 4
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
13.00-16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/

ลดจุใจ ใครๆ ก็ต้องมา!! กับหนังสือคุณภาพสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ในราคาสุดพิเศษ ที่งาน BOOK FESTIVAL @Fashion Island

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on ลดจุใจ ใครๆ ก็ต้องมา!! กับหนังสือคุณภาพสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ในราคาสุดพิเศษ ที่งาน BOOK FESTIVAL @Fashion Island
Aug 142014
 
ลดจุใจ ใครๆ ก็ต้องมา!!
กับหนังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

ราคาสุดพิเศษ

ลดถึง 80%

วันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2557
เวลา 10.00 – 21.00 น.

ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์


บูธเลขที่ N27
ชั้น 1 โซน Taywin

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 685 2255

‘โครงการร้อยความดี ๑๐๐ ปีพระองค์เจ้าพีระ’ อังคาร ๑๙ ส.ค. ๕๗(๑๔๐๐-๑๖๐๐น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘โครงการร้อยความดี ๑๐๐ ปีพระองค์เจ้าพีระ’ อังคาร ๑๙ ส.ค. ๕๗(๑๔๐๐-๑๖๐๐น.)
Aug 142014
 

พบการเสวนาพิเศษ พระประวัติ ทิศทางกีฬายานยนต์ไทย
กิจกรรมการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติ มอบรายได้แด่ ๒ โครงการการกุศล

โดย
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา
อ.รักเกียรติ เลิศอุตสาหกูล
คุณสยาม เศรษฐบุตร
คุณคริสติน่า แม็คเฟอร์สัน เศรษฐบุตร
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

peeraร่วมเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระอัจฉริยะภาพ

วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒
สำรองที่นั่งที่  http://www.dmgbooks.com/register/

‘งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ”ชวนแม่พ้นทุกข์”‘ พฤหัสบดี 7 ส.ค.57(1400-1600น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ”ชวนแม่พ้นทุกข์”‘ พฤหัสบดี 7 ส.ค.57(1400-1600น.)
Aug 012014
 

บทธรรมจากประสบการณ์จริงของเด็กหนุ่มอนาคตไกล สู่เส้นทางธรรม
พร้อมกลับมาโปรดมารดาเพื่อให้ประพฤติธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง

โดย

พระอานนท์ อัมโรภิกขุ
(เจ้าสำนักสงฆ์ สวนป่าโพธิ์ธรรม จ.พังงา)

mom2พร้อมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือแห่งจิตกตัญญู “ชวนแม่พ้นทุกข์”

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
14.00-16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/