‘งานเปิดตัวหนังสือ เครียดอย่างฉลาด’ โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร จันทร์ 19 พ.ค.57(1400-1600น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘งานเปิดตัวหนังสือ เครียดอย่างฉลาด’ โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร จันทร์ 19 พ.ค.57(1400-1600น.)
Apr 282014
 

พบกับการบรรยายสุดมันส์ ที่จะทำให้คุณรู้เท่าทันความเครียด

โดย

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
(ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.นครธน
คุณหมอนักบรรยายด้านการแพทย์องค์รวม)

Stressพร้อมข่าวแถลงเปิดตัวหนังสือ เครียดอย่างฉลาด

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557
14.00-16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/

‘งาน Motivate Yourself ‘ โดย อาจารย์ ม.ล. ภัทราภรณ์ ชยางกูร ศุกร์ที่ 25 เม.ย.57(1830-2030น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘งาน Motivate Yourself ‘ โดย อาจารย์ ม.ล. ภัทราภรณ์ ชยางกูร ศุกร์ที่ 25 เม.ย.57(1830-2030น.)
Apr 232014
 

เตรียมความพร้อมรับ AEC กับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นสากล

โดย

อาจารย์ ม.ล. ภัทราภรณ์ ชยางกูร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์และโค้ชสร้างแรงบันดาลใจ

MOTIVE

อาจารย์ ม.ล. ภัทราภรณ์จะมาบอกเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจพัฒนาตนเองทุกคน

วันพุธที่ 25 เมษายน 2557
18.30-20.30 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/

หลักสูตร Positive Feeling&High-soul Education มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก (โปรแกรม 12 ชั่วโมง) รวม 5 หลักสูตรไว้ในหลักสูตรเดียว โดย อาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ – 31 พ.ค.นี้

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on หลักสูตร Positive Feeling&High-soul Education มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก (โปรแกรม 12 ชั่วโมง) รวม 5 หลักสูตรไว้ในหลักสูตรเดียว โดย อาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ – 31 พ.ค.นี้
Apr 172014
 

หลักสูตร

Positive Feeling&High-soul Education

มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก

(โปรแกรม 12 ชั่วโมง)

รวม 5 หลักสูตรไว้ในหลักสูตรเดียว

พัฒนา EQ – พัฒนาบุคลิกภาพ – พัฒนาคุณธรรม – พัฒนาการสื่อสาร – พัฒนาความคิด

โดย

อาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557
เวลา 9.00-21.00 น.

ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

 photo E250E070E170E300E400E1A0E350E220E190E400E020E490E320E230E480E270E210E010E340E080E010E230E230E210_zps8947f4fa.jpg

The Diversity Management (NLP Brain Base Program) หลักสูตรการบริหารงานท่ามกลางความหลากหลาย – 17 พ.ค. นี้

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on The Diversity Management (NLP Brain Base Program) หลักสูตรการบริหารงานท่ามกลางความหลากหลาย – 17 พ.ค. นี้
Apr 092014
 

The Diversity Management
(NLP Brain Base Program)

หลักสูตรการบริหารงานท่ามกลางความหลากหลาย

อ่านคนออก – บริหารคนเป็น – ใช้คนได้ – สู่ผลงานอันเป็นเลิศ

โดย:

ดร.ขวัญนภา ชูแสง

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

 photo E250E070E170E300E400E1A0E350E220E190E400E020E490E320E230E480E270E210E010E340E080E010E230E230E210_zps8947f4fa.jpg

ห้ามพลาด!! หลักสูตร POWER OF COMMUNICATION FOR LEADERSHIP จิตวิทยาผู้นำและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง – 2 พ.ค. นี้

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on ห้ามพลาด!! หลักสูตร POWER OF COMMUNICATION FOR LEADERSHIP จิตวิทยาผู้นำและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง – 2 พ.ค. นี้
Apr 032014
 

POWER OF COMMUNICATION
FOR LEADERSHIP

หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

สร้างผู้นำที่ดี – เป็นแบรนด์ให้องค์กร – สื่อสารได้ผล – เป็นที่ยอมรับในสังคม

โดย:

ดร.ขวัญนภา ชูแสง

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

 photo E250E070E170E300E400E1A0E350E220E190E400E020E490E320E230E480E270E210E010E340E080E010E230E230E210_zps8947f4fa.jpg