‘การเสวนาเปิดตัวโครงการ Healthy Gamer’โดย รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร พุธ 26 ก.พ.57(1400-1600น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘การเสวนาเปิดตัวโครงการ Healthy Gamer’โดย รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร พุธ 26 ก.พ.57(1400-1600น.)
Feb 212014
 

เราจะช่วยเหลือเด็กติดเกมได้อย่างไร ค้นหาคำตอบได้ที่นี่

โดย รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
      รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
ดนัย จันทรเจ้าฉาย
โค้ชเคี้ยง เอกภพ คุณากรไพบูลย์ศิริ

พร้อมข่าวแถลงเปิดตัวหนังสือ Soul Sucker เกมดูดวิญญาณ / การใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กวัยรุ่น / การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่น

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
14.00-16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/

‘งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด สาระธรรมในนครสาวัตถี’ โดย พระเทพโพธิวิเทศ พฤ.๖ มีค.๕๗ (๑๔๐๐-๑๖๐๐น.)

 ข่าวสารทั่วไป  Comments Off on ‘งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด สาระธรรมในนครสาวัตถี’ โดย พระเทพโพธิวิเทศ พฤ.๖ มีค.๕๗ (๑๔๐๐-๑๖๐๐น.)
Feb 202014
 

เชิญกราบนมัสการและฟังธรรมบรรยาย พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุดสาระธรรมในนครสาวัตถี
ประกอบด้วย ๗ อรหันต์น้อย / อนาถบิณฑิกเศรษฐี / วิสาขามหาอุบาสิกา

โดย พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)
หัวหน้าพระธรรมฑูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

2014-03-06w

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/