Jun 262013
 

คนส่วนใหญ่ขาดสติ เพราะไม่มีปัญญากำกับ

 [youtube]http://youtu.be/HsHkzcZGOOY[/youtube]

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน

พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf
พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf
พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf

พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf
พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf

ชมรมคนรู้ใจ :“สามชั่วโมงบรรลุธรรมตอน ๔” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ :“สามชั่วโมงบรรลุธรรมตอน ๔” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
Jun 252013
 

เรากำหนดชีวิตเราได้ จะไปสวรรค์-นรก หรือนิพพาน อยู่ที่เราเลือก

[youtube]http://youtu.be/5ykQ9tdxARc[/youtube]

ชีวิตของ พ่อครูบัญชา ถือเป็นคนหนึ่งในโลกที่ใคร ๆ ก็อิจฉา ด้วยท่านประสบความสำเร็จในทุกด้าน ตั้งแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น มีเกียรติ มีอำนาจ แม้จะพลิกผันไปใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยความทะเยอทะยานสร้างธุรกิจร้านอาหาร จนถูกจัดอันดับสูงสุดให้เป็นร้านอาหาร ๔ ดาว สานต่อธุรกิจคอมพิวเตอร์ จนกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน ภายในเวลาแค่ ๗ ปี แต่กระนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อที่สุดความรุ่งเรืองในทางโลกกลับกลายเป็นความเบื่ออย่างไร้เหตุผล สั่งสมจนนำไปสู่ที่สุดความทุกข์ทางใจ จากจุดนี้เอง จึงเกิดเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ในช่วงเวลาสามชั่วโมง และเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ ‘ชีวิตและ‘จิต’ ของพ่อครูบัญชาเปลี่ยนไปตลอดกาล!

Jun 192013
 

 ความเป็นพุทธ คือ การควบคุม กาย วาจา ใจ

[youtube]http://youtu.be/HLEQRMu-rEE[/youtube]

Jun 182013
 

สิ่งสำคัญที่สุด คือการให้อภัยตัวเอง

[youtube]http://youtu.be/187jd7dOsi0[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Jun 132013
 

[youtube]http://youtu.be/mEOni7iK3CM[/youtube]

พระ อาจารย์อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย

 

พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
Jun 122013
 

[youtube]http://youtu.be/bLULjxsHIVs[/youtube]

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ความต่างแห่งบุคคล 6” โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ความต่างแห่งบุคคล 6” โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
Jun 112013
 

[youtube]http://youtu.be/vlF2INiUtsY[/youtube]

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง / ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศการศึกษา

พลังการชื่นชม,ลูกรักของพ่อแม่ (นสพ.โลกวันนี้ วันสุข)

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on พลังการชื่นชม,ลูกรักของพ่อแม่ (นสพ.โลกวันนี้ วันสุข)
Jun 072013
 

“พลังการชื่นชม” โดย อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์  ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์มาเป็นพลังบวกที่สร้างสรรค์ และนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  “ลูกรักของพ่อแม่”  โดย อ.วศิน อินทสระ  ข้อเขียนผ่านจดหมายที่ทำให้ลูกๆ ทุกคนอบอุ่นกับความรัก ความเมตตาของพ่อแม่ กับข้อเขียนที่ร้อยเรียงให้เข้าถึงธรรมะและพรหมวิหาร 4

World-Today-P

นสพ.โลกวันนี้ วันสุก หน้า 55 วันที่ 1-7 มิถุนายน 2556

Jun 052013
 

[youtube]http://youtu.be/vcZPH6V3J0s[/youtube]

อดีตผู้บริหารและครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์   สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

ชมรมคนรู้ใจ : เรื่องเล่าวัดซานฟรานธัมมาราม สหรัฐอเมริกา โดย พระอานันท์ อานนฺทปญฺโญ

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระอานันท์ อานนฺทปญฺโญ  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : เรื่องเล่าวัดซานฟรานธัมมาราม สหรัฐอเมริกา โดย พระอานันท์ อานนฺทปญฺโญ
Jun 042013
 

[youtube]http://youtu.be/Duyufg3Brns[/youtube]

พระอาจารย์อานันท์ อานนฺทปญฺโญ ศิษยานุศิษย์สายตรงของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Born and raised in San Francisco, California, Arnold Thian-Ngern attended West Portal Lutheran and Lowell High School. He earned a BS in Electrical Engineering from UC Santa Barbara and went on to pursue an MBA at SF State. Galvanized by Luang Por Thoon’s passing on November 11, 2008, Arnold ordained at Wat Buddharatanaram in Keller, Texas on May 20, 2009.

Since then, Phra Anandapanyo has become well known for his sermons, in which he expounds and simplifies seemingly complex concepts. He has been instrumental in the proliferation of Luang Por Thoon’s dhamma, through translating books and sermons, as well as in his role as webmaster for both Wat San Fran and KPYUSA.

Phra Anandapanyo leads dhamma discussions at the temple on Saturdays, and organizes KPY retreats throughout the USA as well as in Thailand. Phra Anandapanyo recently completed the final level of Dhamma Studies in Thailand. His recorded sermons and blog are available online.

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “สร้างเสน่ห์…จับใจคน” (นิตยสาร Who )

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “สร้างเสน่ห์…จับใจคน” (นิตยสาร Who )
Jun 012013
 

ดนัย จันทร์เจ้าฉายแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ สร้างเสน่ห์…จับใจคน The Charismatic Edge” ผลงานล่าสุดของ โอเว่น ฟิตซแพทริค สุดยอดโค้ช NLP ด้านการสร้างเสน่ห์ระดับโลก โดยมี บราลี อินทรรัตน์ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมพุทธคยา

Who Magazine P.99 D.01-Jun-13

นิตยสาร Who หน้า 99 วันที่ 1 มิถุนายน 2556