ชมรมคนรู้ใจ : เสน่ห์ของผ้าขี้ริ้ว โดย พระราชญาณกวี

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระราชญาณกวี  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : เสน่ห์ของผ้าขี้ริ้ว โดย พระราชญาณกวี
Apr 302013
 

ระวังเชื้อโรคทางอารมณ์ ความคิดทำให้มุนษย์ เป็นทุกข์

[youtube]http://youtu.be/4RzfzPQhUmA[/youtube]

พระราชญาณกวี (พระมหาสุวิทย์ ปิยวิชฺโช หรือ ปิยโสภณ) สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค จากวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นที่สมเด็จพระสังฆราช รูปท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเลขานุการ ต่อมาก็ได้รับพระราชทุนจากพระบรมราชินีนาถ ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รูปท่านเป็นพระนักวิชาการรุ่นใหม่ นักเขียน และนักบรรยายธรรม ที่ผลิตผลงานทั้งวีซีดีและหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอ โครงการสำคัญในปัจจุบันคือ กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท ที่ถวายอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อความมั่นคงสถาพรแก่บวรพุทธศาสนาต่อไป

สุขเป็นนิสัย : นิตยสาร Voyage

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on สุขเป็นนิสัย : นิตยสาร Voyage
Apr 302013
 

สุขเป็นนิสัย The Happiness Habit เป็นหนังสือสร้างความสุขที่ขายติดอันดับในยุโรปขณะนี้ โดย ไบรอัน โคลเบิร์ต ผู้สั่งสมประสบการณ์จากการเป็นนักบำบัดโค้ชและที่ปรึกษาด้านจิตมากว่า 15 ปี จนในที่สุดเขาค้นพบเทคนิคสร้างความสุขทั้ง 8 ระดับ ด้วยลมหายใจเข้า – ออก

Voyage-Magazine-P

นิตยสาร Voyage หน้า 108 เดือนเมษายน 2556

สุขเป็นนิสัย : นิตยสาร Lips

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on สุขเป็นนิสัย : นิตยสาร Lips
Apr 302013
 

สุขเป็นนิสัย The Happiness Habit  คู่มือพัฒนาความคิดด้วยภาษาสมองสู่หนทางสร้างความสุข ที่สร้างได้จริง จากจิตใต้สำนึกของคุณเอง ผู้เขียนได้นำประสบการณ์จากการบำบัดมาถ่ายทอดลงในหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติกับตัวเอง

Lips-Magazine-P

นิตยสาร Lips หน้า 72 ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2556

หนังสือ “สดใจ” นสพ.สยามรัฐ

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on หนังสือ “สดใจ” นสพ.สยามรัฐ
Apr 282013
 

“สดใจ”  หนังสือธรรมมะในซีรี่ส์ชุด “ธรรมะหลวงพ่อพุธ” พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) ของสำนัำกพิมพ์ดีเอ็มจี ที่เรียบเรียงจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อพุธ เชื่อมโยงสู่ตัวอักษรที่ร้อยเรียงขึ้นเป็นธรรมะอกาลิโก คือ ธรรมะที่ไม่จำกัดกาล

Siam Rath P.8 D.28-Apr-13


นสพ.สยามรัฐ หน้า 8 วันที่ 28 เมษายน 2556

หนังสือ โหด มันส์ ฮา ดราม่า กับภาษาอังกฤษ (นิตยสาร Anywhere)

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on หนังสือ โหด มันส์ ฮา ดราม่า กับภาษาอังกฤษ (นิตยสาร Anywhere)
Apr 282013
 

“โหด มันส์ ฮา ดราม่า กับภาษาอังกฤษ” โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง ผลงานของเจ้าของลิขสิทธิ์การออกเสียงสำเนียง Hollywood ด้วยสระภาษาไทยเป็นที่ยอมรับจากชาวต่างชาติว่าใช้ภาษาได้น่าฟังที่สุด พร้อมเล่าประสบการณ์อันเต็มไปด้วยสีสัน แต่ได้สาระ และเทคนิคอันแยบยลให้คนไทยสามารถต่อกรกับชาวต่างชาติอย่างได้เปรียบ

Anywhere-Magazine-P

นิตยสาร Anywhere หน้า 28 เดือนเมษายน 2556

สุขเป็นนิสัย(The Happiness Habit) – นิตยสาร Appeal

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on สุขเป็นนิสัย(The Happiness Habit) – นิตยสาร Appeal
Apr 262013
 

สุขเป็นนิสัย (The Happiness Habit) หนังสือที่ขายติดอันดับในยุโรป ของไบรอัน โคลเบิร์ต ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการเป็นนักบำบัด  โค้ชด้านจิตใจและที่ปรึกษาให้กับผู้คนมากมายในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
Appeal-Magazine-P.jpg1

นิตยสาร Appeal หน้า 98 เดือนเมษายน 2556

ชมรมคนรู้ใจ (พิเศษ) : อานาปานสติ ลึกแต่ไม่ลับ โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส สชิโนรส

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระมหาสุภา ชิโนรโส (ส.ชิโนรส)  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ (พิเศษ) : อานาปานสติ ลึกแต่ไม่ลับ โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส สชิโนรส
Apr 252013
 

น้อมความรู้สึก มากำหนดรู้ที่ลมหายใจ ดูลมหายใจที่อยู่ในปัจจุบัน

[youtube]http://youtu.be/nJio6NeDx3Y[/youtube]

 

Apr 242013
 

กำจัดความยินดียินร้าย ออกจากใจ ด้วยการเจริญเมตตา จากจิตภายใน

[youtube]http://youtu.be/f6ak-QLMaTE[/youtube]

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน

 

Apr 232013
 

                           “คนเราถ้าไม่เห็นทุกข์ ก็ไม่เห็นธรรม เรียนรู้อันตรกัป ช่วงชีวิตที่อายุสูญเปล่า

[youtube]http://youtu.be/3aMrXWi2URA[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

คำสอนสุดท้าย STEPHEN R.COVEY

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on คำสอนสุดท้าย STEPHEN R.COVEY
Apr 212013
 

คำสอนสุดท้าย STEPHEN R.COVEY  ผู้เขียนคือผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล ซึ้งแม้จะล่วงลับไปแล้วแต่คำสอนของเขาก็ยังเป็นอมตะและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

Thansettakit-P.jpg1

 

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ หน้า 32 วันที่ 21-24 เมษายน 2556

เปิดตัวหนังสือ “สร้างเสน่ห์…จับใจคน The Charismatic Edge”

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on เปิดตัวหนังสือ “สร้างเสน่ห์…จับใจคน The Charismatic Edge”
Apr 182013
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี มร.โอเว่น ฟิตซแพทริค และ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “สร้างเสน่ห์…จับใจคน The Charismatic Edge” โดยมี รติวัลคุ์ ศรีมงคลกุล, อรรถวดี จิรมณีกุล, สุชาติ ชวางกูร ร่วมงาน

 

Daily-News-P.jpg1

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 5 วันที่ 18 เมษายน 2556

Apr 172013
 

วางความพอใจจากขันธ์ทั้ง 5 รูปขันธ์,เวทนาขันธ์,สัญญาขันธ์,สังขารขันธ์,วิญญาณขันธ์ เพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

[youtube]http://youtu.be/tCNty8zaHA8[/youtube]

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์

แถลงข่าวเปิดตัว “โชคดี” ไทยรัฐออนไลน์

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on แถลงข่าวเปิดตัว “โชคดี” ไทยรัฐออนไลน์
Apr 112013
 

11.jpg1

 เปิดตัวไปแล้วกับ หนังสือธรรมะยอดนิยม โชคดีที่รับประกันได้ว่า เป็นหนังสือธรรมะชั้นดีที่ควรมีเอาไว้ในบ้าน…

ผ่านพ้นไปแล้ว งานนี้พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เมตตาร่วมเปิดตัวหนังสือธรรมะน่ารัก โชคดีที่ได้คัดสรรบทประพันธ์แห่งความสุขและความโชคดี ได้แก่ โชคดี, สาระแห่งชีวิตคือความรัก, สันโดษ เคล็ดลับของความสุข และมีขันติ คือให้พรแก่ตัวเอง เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้แก่กันในทุกโอกาสพิเศษ

12.jpg1

 ถือเป็นอีกหนึ่ง หนังสือธรรมะคลาสสิกที่ช่วยพัฒนาจิต นำไปสู่การพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้น มีความสุขกับสิ่งรอบตัวและใจตนเอง โดยมีพระธรรมคำสอนที่ได้รับการเจียระไนให้เหมาะกับยุคสมัย ถ่ายทอดด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย นุ่มนวลและสดชื่นประดุจหมอกขาวในยามเช้าของต้นฤดูหนาว ทำให้มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์

นอกจากความพิเศษของชุดของขวัญหนังสือแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งความปรารถนาดีให้มากขึ้น สำหรับทุกกระเช้า สำนักพิมพ์ดีเอ็มจียินดีส่งมอบพร้อมการ์ดอวยพร ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมคำอวยพรสิริมงคลจากพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ซึ่งชุดของขวัญหนังสือนี้ลดราคาพิเศษ 20%

13.jpg1

ที่ร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยในงานมี ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ทีมงานขายจากร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ เข้าร่วมงาน ณ เวทีเอเทรียม งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.

14.jpg115.jpg1

ไทยรัฐออนไลน์

http://www.thairath.co.th/content/life/337080

Apr 102013
 

สุขกับทุกข์มาจากความรู้สึก หรือผัสสะ หมายถึง สัมผัส การกระทบ การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก

[youtube]http://youtu.be/5lBS6cUIyuE[/youtube]

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

Apr 092013
 

รู้ภายในดีกว่ารู้ภายนอก ทำใจให้เป็นอุเบกขา ปล่อยวางทุกอย่างให้หมดไป

[youtube]http://youtu.be/l1Vik2yd8Vo[/youtube]

ประวัติพระครูสังฆรักษ์ไชยา สิริธัมโม วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองก้อย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อุปสมบท ณ.วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศ อำนวย จ. สกลนคร โดยมีพระครูวินิจธรรมวาธี เป็นอุปัชาณาย์ บวชแล้วศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความเคร่งครัด และปฏิบัติตามข้อวัตรของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ได้ออกเดินทางตามหาครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาที่วัดถ้ำสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่หลวงกตปุญโญ และได้
ปัจจุบัน พระครูสังฆ์รักษ์ไชยา ได้รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมตามสถานที่ บริษัท หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต AIA บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) วัดบรมนิวาศ วัดพุทธบูชา วัดปทุมวนาราม ฯลฯ