เรือนธรรม หัวข้อ “ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน ๑๐” โดย พระธวัชชัย ธมฺมทีโป

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป  Comments Off on เรือนธรรม หัวข้อ “ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน ๑๐” โดย พระธวัชชัย ธมฺมทีโป
Mar 272013
 

“สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สุขทุกข์อยู่ที่ใจ”

[youtube]http://youtu.be/KWJMxeuUu0A[/youtube]

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน

ชมรมคนรู้ใจ : สุขก็ไม่รัก ทุกข์ก็ไม่เกลียด /พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : สุขก็ไม่รัก ทุกข์ก็ไม่เกลียด /พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
Mar 262013
 

“ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ คนที่เกลียดทุกข์ เพราะไม่เห็นความเชื่อมโยง ระหว่าง ทุกข์ กับ ธรรม”

[youtube]http://youtu.be/aUEjbXpLHNQ[/youtube]

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระ เมื่อ พ.ศ. 2526 ปัจจุบันพระไพศาลเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิรูปท่านเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์ และหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “พลังการชื่นชม”

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “พลังการชื่นชม”
Mar 212013
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือ “พลังการชื่นชม” ผลงานของ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักการสื่อสาร และ นักการศาสนา ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ตรง การชื่นชมทั้ง 7 ขั้นตอน ที่จะส่งผลด้านบวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็นคนที่ ‘ทรงเสน่ห์’ และ ‘ทรงพลัง’ มากที่สุด

 

Kwan-Ruen-Magazine-P.jpg-1

นิตยสาร ขวัญเรือน หน้า 207 ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2556

Mar 202013
 

“จิตเป็นแค่เพียงการสมมติเรียกการทำงานของวิญญาณ เวทนา สัญญา และสังขารร่วมกัน จึงเรียกว่า จิต”

[[youtube]http://youtu.be/yDwkgpXt0gU[/youtube]

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์

เปิดตัว “ดี ติวเตอร์ออนไลน์”

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on เปิดตัว “ดี ติวเตอร์ออนไลน์”
Mar 202013
 

คุณวสันต์ วานิชย์ จัดงานเปิดตัว “ดี ติวเตอร์ออนไลน์” การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ โดยมี  เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร, ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, พิมลวรรณ หุ่นทองคํา, พัชรศรี เบญจมาศ มาร่วมงาน

Daily News P.5 D.21-Mar-13

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 5 วันที่ 21 มีนาคม 2556

ชมรมคนรู้ใจ : “ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม ตอน ๒” โดย หลวงพ่อโพธินันทะ

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, หลวงพ่อโพธินันทะ  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : “ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม ตอน ๒” โดย หลวงพ่อโพธินันทะ
Mar 192013
 

“ปรากฏการณ์ต่างๆ คือความว่าง คือความว่าง ตัวตนของเราคือความว่างเปล่า ให้ปล่อยวางทุกสิ่งจะเป็นสุข”

[youtube]http://youtu.be/VuJmgtnnya4[/youtube]

ในช่วงชีวิตฆราวาสหลวงพ่อรับราชการเป็นทหารประมาณสิบกว่าปี มีหน้าที่เป็นช่างเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ทำงานต่างประเทศใน ประเทศตะวันออกกลาง เช่น อิรัก อิหร่าน ทั้งในลาว เขมร เขาอีด่าง เขาพนมรุ้ง และในองค์การกาชาดสากล ในช่วง 10 พรรษาแรก ปฏิบัติตามป่าเขา ปัจจุบันพำนักอยู่ที่อาศรมศานติ จังหวัดปทุมธานี และบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุเสียงสามร้อยยอด

“จิตอัจฉริยะ” อัจฉริยะฝึกได้ด้วยหรือ? : สันติ ฟรีสไตล์

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on “จิตอัจฉริยะ” อัจฉริยะฝึกได้ด้วยหรือ? : สันติ ฟรีสไตล์
Mar 182013
 

“จิตอัจฉริยะ” อัจฉริยะฝึกได้ด้วยหรือ?   เมื่อใดที่จิตล่วงรู้ รหัสรับแห่งปัญญา เมื่อนั้นคุณจะเป็นอัจฉริยะทุกเวลา จากคอลัมน์ สันติ ฟรีสไตล์ อ.สันติ เศวตวิมล

ASTV-Manager-Daily-P.jpg2

ASTV-Manager-Daily-P.jpg1

นสพ.ASTV ผู้จัดการรายวัน หน้า 15 วันที่ 18 มีนาคม 2556

หนังสือ “สงบ” จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on หนังสือ “สงบ” จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
Mar 172013
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดพิมพ์หนังสือ ชุดธรรมะหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้แก่ สงบ สะอาด สว่าง โดยเรียบเรียงคำสอนของหลวงพ่อพุธที่เคยแสดงต่างกรรม ต่างวาระกัน มารวบรวมจัดหมวดหมู่เพื่อให้ผู้อ่าน อ่านและนำไปปฏิบัติได้ง่าย ตั้งแต่การปฏิบัติสมาธิแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวันไปจนถึงสมาธิแบบพระพุทธเจ้า ให้นิ่ง สว่าง รู้ ตื่น และเบิกบาน ทั้งทางโลกและทางธรรม

Siam-Rath-P.jpg1

นสพ.สยามรัฐ หน้า 8 วันที่ 17 มีนาคม 2556

หนังสือชุด “ธรรมะหลวงพ่อพุธ”

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on หนังสือชุด “ธรรมะหลวงพ่อพุธ”
Mar 152013
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ได้เปิดตัวหนังสือชุด “ธรรมะหลวงพ่อพุธ” ธรรมะอันบริสุทธิ์ซึ่งพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ได้เมตตาแสดงธรรมสั่งสอนบรรดาศิษยานุศิษย์ไว้ในหลายโอกาส ประกอบด้วย สงบ สะอาด สว่าง และสดใส

1

นิตยสาร ดิฉัน หน้า 131 วันที่ 15 มีนาคม 2556

Mar 132013
 

  “หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ความรู้สึกอยู่ที่ไหน จิตก็อยู่ที่นั่น ”

[youtube]http://youtu.be/eScgNMCk_dA[/youtube]

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี รูปท่านเป็นพระภิกษุชาวญี่ปุ่น ท่านอุปสมบทที่วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี โดยมี หลวงพ่อเจ้าประคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นองค์อุปัชฌาย์ ท่านจำพรรษาที่วัดหนองป่าพง และได้อุปัฏฐากดูแลหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน ด้วยความเคารพบูชาอย่างสูง และอยู่ในคณะผู้บุกเบิกวัดป่านานาชาติ ซึ่งมี พระราชสุเมธาจารย์ เป็นหัวหน้าคณะ ปัจจุบันท่านสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน อานาปานสติ ที่วัดป่าสุนันทวนาราม

Mar 122013
 

“สังขาร คือการทำงานของจิต เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา วิญญาณ คืออาการรับรู้”

[youtube]http://youtu.be/PxaCN3exnpo[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง