Dec 272012
 

      “สิ้นโลก ยังไม่น่ากลัวเท่าสิ้นชาติ สิ้นโลกทุกคนก็ตายหมด แต่สิ้นชาติไม่มีที่อยู่”

[youtube]http://youtu.be/7QXLAXNdI1U[/youtube]

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ อุปสมบท ณ วัดโพธาราม จ.ราชบุรี หลังจากการออกพรรษาในปี พ.ศ. 2520 ท่านได้ออกธุดงค์ไปยังที่ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งได้รับนิมนต์ไปยังประเทศ ต่างๆ กว่า 20 ประเทศ รูปท่านเป็นพระธรรมทูตทั้งสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป มีผลงานทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่ให้ข้อคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดีงามในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจ อย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้น ท่านยังมีความสนใจในกิจกรรมสำหรับสอนเด็กและโรงเรียนวิถีพุทธอีกด้วย

Dec 252012
 

“ฐานลองรับของจิตใจของเรา คือ อริยมรรคมีองค์ 8”

[youtube]http://youtu.be/pArIUuMJnd8[/youtube]

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน

Dec 202012
 

“อย่ายึดมั่นในวิญญาณ อย่ายึดมั่นในสังขาร ปล่อยวางให้หมดชีวิตจะพบสุข ที่แท้จริง”

[youtube]http://youtu.be/EUnhi_J-Njo[/youtube]

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย

Dec 192012
 

“ลมหายใจสุดท้ายนึกถึงสิ่งใด เราจะเกาะสิ่งนั้นไป คิดดีก็ไปดี ถ้าคิดร้ายจิตไม่ดีก็ไปที่ไม่มี”

[youtube]http://youtu.be/wGKunq2AccM[/youtube]

 

Dec 182012
 

“เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่เป็นอดีตบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสิ้น”

[youtube]http://youtu.be/M5UmC_ZF9Qc[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง