Feb 292012
 

“ต้องอายตัวเองให้เป็น อายต่อการทำบาปทั้งปวง แม้ไม่มีใครรู้เห็น แต่ตัวเรารู้ดี”        

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ 10” โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
                          

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง / ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศ การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศ

Feb 292012
 

“สุขกายและจิตเป็นชีวิตของตัวเรา”

เรือนธรรม : หนึ่งชีวิต หนึ่งจิตใจ ท่องโลกกว้าง / พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ

รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร’ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

วีดีโอประวัติพระอาจารย์: http://www.youtube.com/watch?v=WmvO8wOd_RE

Feb 292012
 

รายการ โต๊ะข่าวบันเทิง ทางช่อง 3 ได้แนะนำหนังสือธรรมะ­ที่ท่านชอบ โดยกล่าวถึงหนังสือ รู้ทันเจ้ากรรมนายเวร

“เจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคนใกล้ชิดที่อยู่รอบตัวเรานี่เอง”

Feb 282012
 

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “รู้ทันเจ้ากรรมนายเวร”

โดยพระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

โครงการ “หนังสือดี สร้างคนดี”

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on โครงการ “หนังสือดี สร้างคนดี”
Feb 262012
 

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “หนังสือดี สร้างคนดี” จาก รองกก.ผจก.บจก.เดอะซัน เคมีคอล

 

นสพ.แนวหน้า หน้า 15 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

 

Feb 242012
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีได้เปิดตัวหนังสือ ที่สุดแห่งความดี เพื่อเิทิดพระเกียรติในปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

 

นิตยสาร Music & Art หน้า 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2555

 

Feb 232012
 

งานเสวนา ธรรมดีที่พ่อทำ  บุคคลสำคัญจากหลายสาขาอาชีพประสานเสียงเรียกร้องคนไทยรวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้หลักความจริงต่อสู้กับความเท็จ และการให้ร้ายป้ายสี

 

นิตยสาร กุลสตรี หน้า 69 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2555

Feb 222012
 

ชมรมคนรู้ใจ: ใกล้ทุกข์ใกล้ธรรม/ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TdDTZDK_QH8&feature=plcp&context=C3fa33ccUDOEgsToPDskILKQ9ZDsxMAduKlUNvaRdR[/youtube]

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต รูปท่านจบการศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) เอกการสอน สังคม (เกียรตินิยม) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโทและเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัย B.H.U. INDIA ปัจจุบันท่านเป็นพระธรรมวิทยากรอินเดีย-เนปาล-ศรีลังกา และพระธรรมวิทยากร ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

Feb 222012
 

ธรรมดีที่พ่อทำ: แรงบันดาลใจ/ คุณเอกชัย เจียรกุล

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zzu4L3nmjCc[/youtube]

คุณเอกชัย เจียรกุล นักกีต้าร์คลาสสิค ของเมืองไทยอาจจะมีอุปสรรค์บ้าง แพ้บ้าง ท้อบ้าง เบิร์ดก็มักจะเอาคำสอนของในหลวง มาเป็นแรงบันดาลใจ ทำให้มีความุ่งมั่นที่จะมุ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เพื่อทำให้คนอื่นรู้ว่าคนไทยก็ทำอะไรได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก

Feb 212012
 

ชมรมคนรู้ใจ:  ธรรมะไร้ขอบเขต/ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rdwEvRz8ZA8&feature=share[/youtube]

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ซึ่งมีประสบการณ์ทางโลกโดยการเป็นวิศกรขององค์กรนาซ่า ถึง 7 ปี ก่อนจะเป็นคนไทยที่คว้ารางวัลจากงานวิจัยเรื่องการเคลือบเซรามิคลงใบพัดเครื่องยนต์ไอพ่นในนามนาซ่า ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากนาซ่าเอง แต่ความรู้ที่ได้มาก็ไม่เท่ากับการที่ ดร. วรภัทร์ ได้พบความรู้ในพระพุทธศาสนา ทดลอง พิสูจน์ โดยการปฏิบัติจริง จนค้นพบ ‘มหาความรู้’ หรือความรู้ที่ยิ่งใหญ่

Feb 202012
 

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวหนังสือ“อ่านก่อนถึงวันสิ้นโลก” หนังสือเกี่ยวกับการเกิดมหาภัยพิบัติทั่วโลก โดยมีพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณอนุรุธ ว่องวานิช,คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย, ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และคุณณัชชา จันทร์เจ้าฉาย มาร่วมงาน

 

 

นสพ.สยามดารา หน้า 6 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

Feb 172012
 

ฟังเรื่องที่คนไทยควรรู้ และหาฟังได้ยากของพระเจ้าอยู่หัว
และไขรหัสลับจากแนวพระราชดำริเรื่อง “ความพอเพียง”

บรรยายพิเศษ โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่ทุ่มพลังใจเดินสายบรรยายทั่วประเทศ
และร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ให้ดังที่สุด ใจกลางกรุงเทพมหานคร!

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

Feb 172012
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือดี 109 เล่ม พร้อมตู้หนังสือในโครงการหนังสือดี สร้างคนดี เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูห้องสมุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

 

– นสพ.มติชน หน้า 22 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

Feb 152012
 

เรือนธรรม: รักกับธรรมะ/ พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Lm-Itw_SiSU&feature=plcp&context=C3ea54f9UDOEgsToPDskKnuHWVGguurpIbHgQn4x19[/youtube]

พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโทการศึกษาและสิ่งพิมพ์  และด้านMind Brain and Learning Oxford Brookes University จากทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลณรงค์เดช และผู้ร่วมบุกเบิกตลาดอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ เครือ KPN GROUP พระรุ่นใหม่ ดีกรีปริญญาโท จากออกซ์ฟอร์ด เป็นนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมะที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อต่างๆ โดยผลักดันเป็นสื่อสีขาวที่เน้นความดีให้เป็นรูปธรรม ดูง่ายอย่างรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา รายการอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธองค์ ที่ถือเป็นสรณะ สื่อแสดงออกให้เห็น เป็นรูปธรรมที่น่าดูน่าชมและปฏิบัติได้จริง นี่คือ อุดมการณ์การเผยแผ่ของท่าน

Feb 142012
 

ชมรมคนรู้ใจ: สมดุลใจ/ พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xaw8McPEwFY&feature=share[/youtube]

รูปท่านเป็นผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ ประเวศ กรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2526 และสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2542 รูปท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้ติดตาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสนุก