Jan 312012
 

นายวิเชียร สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิการาม จังหวัดลพบุรี และ นายชัยณลิตย์ พรหมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี รับมอบหนังสือดีจำนวน ๑๐๙ เล่มพร้อม

ตู้หนังสือในโครงการ ‘หนังสือดี สร้างคนดี’ จาก นางสาวศตกมล วรกุล ผู้จัดการสำนักงานอาวุโส พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามโครงการ ‘พลังน้ำใจไทย Power of Thai’ และ มูลนิธิธรรมดี’ เพื่อร่วมช่วยเหลือและฟื้นฟูห้องสมุดของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสนับสนุนตู้หนังสือหรือสถานศึกษาที่ต้องการรับหนังสือเข้าห้องสมุดสามารถแจ้งความประสงค์และติดตามรายละเอียดได้ที่ www.dmgbooks.com ติดต่อมูลนิธิธรรมดี โทร. ๐-๒๖๘๕-๒๒๕๕

Jan 312012
 

ชมรมคนรู้ใจ: ปฏิจจสมุปบาท 9/ อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0NTK40hHmTA&feature=plcp&context=C30945fbUDOEgsToPDskLEIY9j72vfoLSms4queQfl[/youtube]

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง / ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศ

Jan 312012
 

“ความสุขที่เกิดจากโลก ล้วนทำให้ไกล พระนิพาน”

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ 9” โดย อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง 

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง  ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศ

Jan 312012
 

“ที่สุดแห่งความดี” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความเป็นรูปธรรมแห่งแรงบันดาลใจที่ผู้เขียนได้รับจากการศึกษาพระราชประวัติพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา

นิตยสาร mars หน้า 87 เดือนมกราคม 2555

Jan 302012
 

หนังสือ “ที่สุดแห่งความดี” ความดีที่ต้องบอกต่อ… หน้งสือเล่มล่าสุดของท่าน ว.วชิรเมธี  “ต่างชาติ นานาอารยประเทศเขายกย่อง “พ่อ” ของเรามาก โชคดีของสังคมไทยคือเรามีพระเจ้าอยู่หัว โชคร้ายของสังคมไทย คือเรามอง แต่เราไม่เห็น เราฟัง แต่เราไม่ได้ยิน”

 

 

นิตยสาร add หน้า 2-4 เดือนมกราคม 2555

Jan 282012
 

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เปิดตัวหนังสือ “อ่านก่อนถึงวันสิ้นโลก” หนังสือเกี่ยวกับการเกิดมหาภัยพิบัติทั่วโลกโดยมีพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, อนุรุธ ว่องวานิช, ฐปณีย์ เอียดศรีไชย, ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และ ณัชชา จันทร์เจ้าฉาย มาร่วมงาน

นสพ.ไทยรัฐ หน้า 4 วันที่ 28 มกราคม 2555

 

Jan 272012
 

ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรภาคีสีขาว เปิดตัว                   D Passport หรือหนังสือเดินทางแห่งความดีหวังสร้างสังคมแห่งความสุขและความดีงามอย่างยั่งยืน

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ หน้า 18 วันที่ 27 มกราคม 2555

เปิดตัว D Passport

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on เปิดตัว D Passport
Jan 272012
 

ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานสำนักงานฑูตความดีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรภาคีสีขาว เปิดตัว D Passport หรือหนังสือเดินทางแห่งความดี หวังสร้างสังคมแห่งความสุขและความดีงามอย่างยั่งยืน

นสพ.มติชน หน้า 4 วันที่ 27 มกราคม 2555

Jan 262012
 

“ดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์ ก็เท่านั้น สำคัญที่ดวงใจ”

สัมภาษณ์ ผู้ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “อ่านก่อนถึงวันสิ้นโลก”

ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนต้องหันมาตระหนักและเตรียมความพร้อม ‘เตรียมกาย’ ในเรื่องภัยพิบัติที่กำลังจะมาเยือน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการ ‘เตือนใจ’ ต่อสู้กับภัยพิบัติภายใน เพื่อตั้งตนให้อยู่ในความไม่ประมาท พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในกาลอันใกล้ และเป็นไปได้ว่า เร็วๆ นี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่เหนือการคาดเดา จนเราคาดไม่ถึง… ก็เป็นได้!

Jan 252012
 

“อย่าเสียพลังงาน ด้วยการตามกระแสอารมณ์” 

เรือนธรรม หัวข้อ “ใจถึงธรรม” โดย พระราชญาณกวี

พระราชญาณกวี (พระมหาสุวิทย์ ปิยวิชฺโช หรือ ปิยโสภณ) สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค จากวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นที่สมเด็จพระสังฆราช รูปท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเลขานุการ ต่อมาก็ได้รับพระราชทุนจากพระบรมราชินีนาถ ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รูปท่านเป็นพระนักวิชาการรุ่นใหม่ นักเขียน และนักบรรยายธรรม ที่ผลิตผลงานทั้งวีซีดีและหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอ โครงการสำคัญในปัจจุบันคือ กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท ที่ถวายอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อความมั่นคงสถาพรแก่บวรพุทธศาสนาต่อไป

Jan 242012
 

ชมรมคนรู้ใจ:  พระไตรปิฎกจากพม่า/ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WCuXFl8sHNk&feature=plcp&context=C39681eeUDOEgsToPDskJt4Os3jN-EFMns7ezZrPPy[/youtube]

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี

Jan 242012
 

 “วิธีจำพระไตรปิฎกจากพม่า ต้องเรียนกันขนาดไหน ลองฟังดู”

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “พระไตรปิฎกจากพม่า” โดย ดร อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์

พระอาจารย์ภัททันตะ วังสะ ปาละ ลังการะตรีปิฏกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรมภัณฑาคาริกะ อายุ ๕๐ ปี ๓๐ พรรษา เป็น ชาวเมืองมินหมู่ ฐานะยากจน บรรพชาตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ อุปสมบทศึกษาพระไตรปิฏก ณ วัดเมงกุนธรรมนาถ ตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี สำเร็จการศึกษาพระไตรปิฎก เมื่ออายุ ๓๔ ปี ปัจจุบันเป็นประธานวัดตรีปิฎกนิกายมหาวิหาร

พระอาจารย์ภัททันตะศีละขันธะ ตริปิฎกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรมภัณฑาคาริกะ แห่งสำนักนิเกยาราม ย่างกุ้ง เป็นชาวเมืองมอจุน ใกล้อิรวดี บรรพชาตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ อุปสมบทศึกษาพระไตรปิฏก ณ วัดเมงกุนธรรมนาถ ตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี สำเร็จการศึกษาพระไตรปิฎก เมื่ออายุ ๓๓ ปี ปัจจุบันเป็นอาจารย์สำนักปริยัติศาสนานิเกย่างกุ้ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี

Jan 232012
 

ที่สุดแห่งความดี  กล่าวถึง เรื่องราวของมหาบุรุษยอดกตัญญูในสมัยพุทธกาล คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระสารีบุตรผสานความรักระหว่างแม่กับลูก ของท่านพุทธทาสและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิตยสาร BUSBUDDY หน้า 31 เดือนมกราคม 2555

Jan 182012
 

อ่านหนังสือ “หัวใจสีขาว” ฟรีๆ ได้ใน DMG Books APP ค้นหาใน App Store วันนี้

ตราบที่ยังมีลมหายใจ… คุณยังมีสิทธิ์ได้พบ “หัวใจสีขาว” ดวงนั้น…

หัวใจสีขาว
เดินทางกลับสู่หัวใจที่สุขสงบ เรียบง่าย บริสุทธิ์ ธรรมดา
ค้นหาอิสรภาพและความมหัศจรรย์แห่งชีวิต ด้วยตัวเอง…

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

คำนำ
เปลี่ยนแปลง ตัวคุณ กลับสู่ความเป็น ตัวจริง อีกครั้ง
เพื่อพบกับหัวใจดวงเดิมที่คุ้นเคยดวงนั้นเสียที
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

คำนิยม
อารยธรรมใหม่ไม่มุ่งกำไรสูงสุด แต่มุ่งการอยู่ร่วมกันสูงสุด
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ หรือหัวใจสีขาว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

ใส่ใจให้ใจใส
จุดสำคัญอยู่ที่ต้องเริ่มที่ตัวเรา ด้วยตัวเราเอง
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

จากใจ
ปรารถนาให้ผู้อ่านได้หันกลับมาสู่ต้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง…

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

กราบน้อมถวาย
ขอให้ดวงจิตทุกดวงจงมีแต่ความสว่างไสว ด้วยพุทธปัญญาอันยิ่งขึ้นไป
อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก สำหรับพุทธวจนะในธรรมบท ฉบับแปล

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 1 สัมปทานหัวใจ
เพราะไม่รู้จึงอยาก เพราะอยากจึงยึด เพราะยึดจึงทุกข์

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 2 ดีท็อกซ์หัวใจ
จิตเหมือนปลา เมตตาเหมือนน้ำ

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 3 เกิดมาทำไม
การกลับมาค้นหาตัวตนของเราที่ไม่เคยรู้จัก
เป็นการเดินทางภายในที่ไม่ไปไม่มีวันรู้!

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 4 เป้าหมายชีวิต
ชีวิตสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง
แต่หากละเลยไม่ดีไซน์ชีวิต ย่อมปล่อยให้ผู้อื่นมาลิขิตชีวิตเรา

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ชีวิต
ความสุขทำให้เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วจึงเกิดปัญญา

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 6 แบ่งปันกตัญญู
เมื่อมีความทุกข์เมื่อใด ใจจะหวนนึกไปถึงพ่อแม่ทันทีโดยอัตโนมัติ
เพราะพ่อแม่คือพลังแห่งชีวิตของเรา

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 7 ก้อนหินในสายน้ำ
ตราบใดที่เรายังฝากหัวใจไว้กับตนอื่น จะไม่มีวันหาความสุขแท้จริงได้

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 8 ก้าวข้ามพันธนาการ
การกลับมาค้นหาความเป็นเด็กใสๆ ที่กระฉับกระเฉงร่าเริงในตัวเรา
เป็นก้าวแรกของการข้ามพันธนาการ…

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 9 ความขาวบริสุทธิ์
หน้าที่เป็นเรื่องภายนอก การปล่อยวางเป็นเรื่องภายใน

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

เมื่อฉันแก่ตัวลง
…ตอนนั้นฉันนำพาเธอเข้าสู่เส้นทางชีวิต
ตอนนี้ขอให้เธอเป็นเพื่อนฉันเดินไปให้สุดเส้นทาง…
อ่านต่อที่นี่!!

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

สิ่งที่เรามักนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
…คนเราจะพบว่า ชีวิตในอดีตที่ผ่านมานั้นเรามีสิทธิที่จะเลือก
แต่เราดันเลือกในสิ่งที่ทำให้เราต้องมาย้อนสำนึกเสียใจเมื่อเราใกล้ตาย…
อ่านต่อที่นี่!!

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

คำสอนอาจารย์
…ขอให้เราระลึกถึงพระคุณแม่อยู่เสมอว่า
แม่ต้องทำงานหนักเพราะใคร แม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะใคร…

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

ได้เวลาปลดปล่อยเครื่องรัดพันธนาการ
สู่การเดินทางค้นหาหัวใจอันบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ที่รอคอย…

Jan 182012
 

ชมรมคนรู้ใจ: เตรียมใจกับภัยพิบัติ/ พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fEKo67-q2fI&feature=plcp&context=C39681eeUDOEgsToPDskJt4Os3jN-EFMns7ezZrPPy[/youtube]

อดีตผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย