Dec 282011
 

“ทุกข์ของคนอื่น ก็คือพระนิพพานของเรา (ช่วยคนที่มีทุกข์อยู่ ให้พ้นไป)”
เรือนธรรม หัวข้อ “สวัสดีปีใหม่” โดย พระราชญาณกวี

พระราชญาณกวี (พระมหาสุวิทย์ ปิยวิชฺโช หรือ ปิยโสภณ) สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค จากวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นที่สมเด็จพระสังฆราช รูปท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเลขานุการ ต่อมาก็ได้รับพระราชทุนจากพระบรมราชินีนาถ ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รูปท่านเป็นพระนักวิชาการรุ่นใหม่ นักเขียน และนักบรรยายธรรม ที่ผลิตผลงานทั้งวีซีดีและหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอ โครงการสำคัญในปัจจุบันคือ กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท ที่ถวายอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อความมั่นคงสถาพรแก่บวรพุทธศาสนาต่อไป

Dec 272011
 

ชมรมคนรู้ใจ: ธรรมชาติธรรมดา/ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k6GgKdduwO0&feature=plcp&context=C39681eeUDOEgsToPDskJt4Os3jN-EFMns7ezZrPPy[/youtube]

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ

รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร’ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

วีดีโอประวัติพระอาจารย์: http://www.youtube.com/watch?v=WmvO8wOd_RE

Dec 272011
 

“จิตเป็นตัวกำเนิดที่สำคัญที่สุด จิตคิดดีย่อมทำให้แจ่มใส”
ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ธรรมชาติ ธรรมดา” โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท


พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร‘ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

Dec 242011
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “กึ่งศตวรรษ วิถีแห่งยามาฮ่า” โดยมี มร.ฟูมิอากิ นางาชิมาประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วยดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมแสดงความยินดี

 

นสพ.สยามรัฐ หน้า 9 วันที่ 24 ธันวาคม 2554

 

Dec 222011
 

ยามาฮ่าร่วมมือกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือ “กึ่งศตวรรษ วิถียามาฮ่า”ตำนานแห่งการก่อเกิดจักรยานยนต์ยามาฮ่าจุดกำเนิดสู่การสร้างแบรนด์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในเมืองไทยโดยมี โตโน่ เดอะสตาร์ และ พอร์ช ศรัณย์ มาร่วมงาน

นสพ.แนวหน้า หน้า 16 วันที่ 22 ธันวาคม 2554

Dec 202011
 

ชมรมคนรู้ใจ: ฝึกจิตพิชิตใจ/ พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-vbEV_2UXiA&feature=plcp&context=C39681eeUDOEgsToPDskJt4Os3jN-EFMns7ezZrPPy[/youtube]

พระอาจารย์ธมมทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ๔ ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับไปทุกขณะ จนได้ที่พึ่งภายในตนเองอย่างแท้จริง และแจ้งในเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ ได้เดินตามรอยของพระพุทธองค์ สอนฝึกจิตใจให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเอง

Dec 192011
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีเปิดตัวหนังสือ “ที่สุดแห่งความดี” ผลงานล่าสุดของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) โดยมี ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ มาร่วมนำเสนอเรื่องราว “ความกตัญญู”

นสพ.โพสต์ทูเดย์ หน้า A4 วันที่ 19 ธันวาคม 2554

Dec 142011
 

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย จัดงานเสวนา “ธรรมดีที่พ่อทำ…เราจะช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไร”

โดยมี พล.ต.อ.วิสิษฐ เดชกุญชร  ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประมวล รุจนเสรี และ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ร่วมงาน

 

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2554

 

Dec 102011
 

สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุน สสส. สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์  ได้จัดงาน รวมพลคน Do D ปั้นน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ประชาชนร่วมแสดงพลังปั้นอีเอ็มบอลกว่า 100,000 ลูก

 

นิตยสาร แพรว หน้า 78 วันที่ 10 ธันวาคม 2554

Dec 072011
 

เรือนธรรม: วิปัสสนาคืออะไร/ พระอาจารย์มานพ อุปสโม

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oAwoovWJCyE&feature=plcp&context=C3adffa6UDOEgsToPDskKbDk3mNTt8ru-uMr47USVG[/youtube]

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น