Nov 292011
 

ชมรมคนรู้ใจ: สุขกายสุขใจ/ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P5whPIA-tPQ&feature=plcp&context=C341cd8aUDOEgsToPDskIQFus1Y879eEkzPcRJiQYt[/youtube]

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี รูปท่านเป็นพระภิกษุชาวญี่ปุ่น ท่านอุปสมบทที่วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี โดยมี หลวงพ่อเจ้าประคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นองค์อุปัชฌาย์ ท่านจำพรรษาที่วัดหนองป่าพง และได้อุปัฏฐากดูแลหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน ด้วยความเคารพบูชาอย่างสูง และอยู่ในคณะผู้บุกเบิกวัดป่านานาชาติ ซึ่งมี พระราชสุเมธาจารย์ เป็นหัวหน้าคณะ ปัจจุบันท่านสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน อานาปานสติ ที่วัดป่าสุนันทวนาราม

Nov 232011
 

เรือนธรรม: เจาะกลางใจธรรม/ พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EVSKEkf85vE&feature=plcp&context=C3ecdec0UDOEgsToPDskKiEEXAII_3crLZMBjb_rjU[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

ก้าวหน้าตลอดไป

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on ก้าวหน้าตลอดไป
Nov 092011
 

“ก้าวหน้าตลอดไป” ผลงานลำดับที่ 9 ปิดท้ายซีรี่ส์หนังสือของ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เปรียบเสมือนธรรมโอสถบำรุงใจของ

คนในสังคมปัจจุบัน

 

นิตยสาร Media Focus หน้า 58 เดือนตุลาคม 2554

 

 

Nov 082011
 

ชมรมคนรู้ใจ: ปฏิจจสมุปบาท 8/ อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=10tLCsK-fSk&feature=plcp&context=C3e89e5cUDOEgsToPDskLDxOYQQdmmjo8lqD0fJwdg[/youtube]

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง / ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศ

Nov 042011
 

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ เปิดให้ประชาชนชาว กทม. ร่วมกันปั้น EM BALL ให้ได้ 1 แสนลูก เพื่อนำไปบำบัดน้ำเสียจากน้ำท่วม

 

นสพ.M2F หน้า 6 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

 

Nov 042011
 

ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์ และ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

จัดงาน “ย่านราชประสงค์ รวมพลคน Do D ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” มหกรรมปั้นอีเอ็มบอล 1 แสนลูก

 

นสพ.โพสต์ทูเดย์ หน้า B1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

Nov 032011
 

สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย จัดงาน “รวมพลคนดูดี ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อหารายได้ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและ

พระภิกษุสงฆ์ผ่านมูลนิธิธรรมดี ที่หอประชุมพุทธคยา

 

 

 

-นสพ.ข่าวสด หน้า 25 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

Nov 032011
 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 40 กว่ารายการ อาทิ ข้าวตราเกษตร จาก บริษัท ไทยฮา,

ชุดชั้นในวาโก้ น้ำดื่มจากไทยน้ำทิพย์ จาก ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

 

 

นสพ.คมชัดลึก หน้า 28 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

 

 

Nov 032011
 

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ สนง.ทูตความดีแห่งประเทศไทย และ ณัชชา จันทร์เจ้าฉาย มอบรายได้

จากการขายหนังสือธรรมดีที่พ่อทำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านครอบครัวข่าว 3

 

นสพ.บางกอกทูเดย์ หน้า 18 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554