Sep 302011
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดตัวหนังสือ “ความในใจของข้าพเจ้า” จัดทำขึ้นโดย บ.วู้ดดี้เวิลด์ร่วมกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

 

นิตยสารดิฉัน หน้า 26 วันที่ 30 กันยายน 2554

Sep 292011
 
ผอ.สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดโครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2554 “เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยด้วยหัวใจเยาวชนไทย” ภายใต้แนวคิด Imagine Thailand โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

 

นสพ.บ้านเมือง หน้า 13 วันที่ 29 กันยายน 2554

ทูตความดี

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on ทูตความดี
Sep 282011
 
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการทูตความดีแห่งประเทศ 2554 “เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย ด้วยหัวใจเยาวชนไทย” ภายใต้แนวคิด Imagine Thailand พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสัมคม

นสพ.ไทยโพสต์ เอ็กซ์-ไซท์ หน้า 6 วันที่ 28 กันยายน 2554

 

Sep 272011
 

ชมรมคนรู้ใจ: รู้จักใจ คือกำไรชีวิต/ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fwy0Lhs5x2Y&feature=plcp&context=C3fa33ccUDOEgsToPDskILKQ9ZDsxMAduKlUNvaRdR[/youtube]

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ

รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร’ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

วีดีโอประวัติพระอาจารย์: http://www.youtube.com/watch?v=WmvO8wOd_RE

ทูตความดี

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on ทูตความดี
Sep 262011
 
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรภาคีฯ แถลงเปิดโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2554  “เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย ด้วยหัวใจเยาวชน” ที่อัมรินทร์พลาซ่า

 

 

นสพ.ไทยรัฐ หน้า 12 วันที่ 26 กันยายน 2554

Sep 252011
 
“ก้าวหน้าตลอดไป” เป็นหนังสือธรรมะที่ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ได้ไปแสดงธรรมไว้ในหลายสถานที่ แล้วนำมาเรียบเรียงจัดพิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้

 

 

นสพ.ข่าวสด หน้า 31 วันที่ 25 กันยายน 2554

Sep 252011
 
ทูตความดี หรือดีแอมบาสซาเดอร์ ซีซัน 2 จึงเป็นเวทีเดียวในประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะการให้โอกาสน้องๆ เยาวชนที่มาจากพื้นเพที่แตกต่าง ทั้งศาสนา พื้นฐานครอบครัว จากทุกภาคของประเทศไทยเข้าร่วม “เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยหัวใจเยาวชน”

 

 

นสพ.โพสต์ทูเดย์ หน้า M6 วันที่ 25 กันยายน 2554 (คอลัมน์ ชีวิตรื่นรมย์ โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย)

ก้าวหน้าตลอดไป

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on ก้าวหน้าตลอดไป
Sep 252011
 
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีแถลงเปิดตัวหนังสือ “ก้าวหน้าตลอดไป” โดยเรียบเรียงจากเนื้อหาที่ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ซึ่งเคยแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ กล่าวถึงแนะนำการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

 

 

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ หน้า 29 วันที่ 25 กันยายน 2554

Sep 242011
 
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรภาคีฯ แถลงเปิดโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2554 “เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย ด้วยหัวใจเยาวชน” ที่อัมรินทร์พลาซ่า

 

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 5 วันที่ 24 กันยายน 2554

 

Sep 242011
 
“พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “ต้องรู้จักตัวเอง” เมื่อต้องการความสุข เมื่อปัญหาทางกายเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เราบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้น อะไรๆ จะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ต้องพิจารณาว่า “ช่างมัน” แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป” จากหนังสือธรรมะ “ก้าวหน้าตลอดไป”

 

 

นสพ.แนวหน้า หน้า 21 วันที่ 24 กันยายน 2554

 

Sep 232011
 
มาแล้วครับ ข่าวดีสำหรับน้องๆ เยาวชนอายุ 15-25 ปี ทั้งในและเทศและต่างประเทศทั่วโลก น้องๆ ทุกคนได้รับอากาสเท่าเทียมกันในการเป็น ทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 2

นสพ.คมชัดลึก หน้า 20 วันที่ 23 กันยายน 2554 (คอลัมน์ ศิลาในน้ำเชี่ยว : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย)

Sep 222011
 

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย จัดงานเปิดตัวหนังสือ “ก้าวหน้าตลอดไป” ผลงานปิดซีรี่ส์ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ;

นสพ.แนวหน้า หน้า 19 วันที่ 22 กันยายน 2554

Sep 212011
 
บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด ร่วมกับ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ได้จัดพิมพ์หนังสือ ความในใจของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับพระอนุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ให้นำบทสัมภาษณ์ มาจัดพิมพ์รูปแบบหนังสือ

นิตยสารกุลสตรี หน้า 28 ปักษ์หลัง เดือนกันยายน 2554

 

Sep 202011
 

ชมรมคนรู้ใจ: ห่างไกลทุกข์ อย่างฉลาด/ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=m8hdFp5_8Sw&feature=plcp&context=C3d02e5dUDOEgsToPDskJWQg_aPUhyabSmaDrgT8FQ[/youtube]

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ซึ่งมีประสบการณ์ทางโลกโดยการเป็นวิศกรขององค์กรนาซ่า ถึง 7 ปี ก่อนจะเป็นคนไทยที่คว้ารางวัลจากงานวิจัยเรื่องการเคลือบเซรามิคลงใบพัดเครื่องยนต์ไอพ่นในนามนาซ่า ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากนาซ่าเอง แต่ความรู้ที่ได้มาก็ไม่เท่ากับการที่ ดร. วรภัทร์ ได้พบความรู้ในพระพุทธศาสนา ทดลอง พิสูจน์ โดยการปฏิบัติจริง จนค้นพบ ‘มหาความรู้’ หรือความรู้ที่ยิ่งใหญ่

Sep 202011
 
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ได้แสดงธรรมบรรยายในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ก้าวหน้าตลอดไป” ผลงานลำดับที่ 9 ซึ่งเป็นเล่มปิดท้ายซีรีส์หนังสือของพระอาจารย์

 

นสพ.คมชัดลึก หน้า 21 วันที่ 20 กันยายน 2554