Aug 312011
 

“เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ทรงแสดงธรรมบรรยาย “คนเราสวยได้ด้วยธรรมะ คือทำในสิ่งถูกต้อง ทำแต่สิ่งที่ดีงาม”

 

นสพ.แนวหน้า หน้า 17 วันที่ 31 สิงหาคม 2554

Aug 302011
 

ชมรมคนรู้ใจ: ยิ่งหนีทุกข์ ยิ่งห่างธรรม/ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yI8EJGaFk5c&feature=plcp&context=C39681eeUDOEgsToPDskJt4Os3jN-EFMns7ezZrPPy[/youtube]

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต รูปท่านจบการศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) เอกการสอน สังคม (เกียรตินิยม) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโทและเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัย B.H.U. INDIA ปัจจุบันท่านเป็นพระธรรมวิทยากรอินเดีย-เนปาล-ศรีลังกา และพระธรรมวิทยากร ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

Aug 262011
 
หลวงตาท่านสอนข้าพเจ้าว่า อย่านำจิตแส่ส่ายออกไปข้างนอก ให้นำจิตกลับเข้ามาที่ตัวเอง และพิจารณาตัวเอง. . .

 

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ หน้า 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2554

Aug 262011
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานงานแนะนำหนังสือ “ความในใจของข้าพเจ้า” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2554

Aug 262011
 

ดั้นด้นค้นหา สุขไหนหว่าที่ยิ่งใหญ่หาจนสุดขอบโลก แต่ก็ยังเศร้าโศกภายใน หาแทบเป็นแทบตาย โถ! อยู่ที่ใจตัวเอง

นสพ.คมชัดลึก หน้า 20 วันที่ 26 สิงหาคม 2554 (คอลัมน์ ศิลาในน้ำเชี่ยว โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย)

Aug 252011
 

เมื่อเวลา 16.07 น. วันที่ 24 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดตัวหนังสือความในใจของข้าพเจ้า ซึ่งบริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด ร่วมกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี


นสพ.มติชน หน้า 13 วันที่ 25 สิงหาคม 2554

Aug 252011
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดตัวหนังสือ และตรัสว่าทรงเป็นโรคเดียวกับพุ่มพวง ดวงจันทร์ ที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 24 ส.ค.

 

 

นสพ.ข่าวสด หน้า 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2554

 

“ความในใจของข้าพเจ้า”

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on “ความในใจของข้าพเจ้า”
Aug 252011
 

สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ประทานให้สัมภาษณ์ รายการวู้ดดี้เกิดมาคุย ขณะนี้ได้ถอดบันทึกเป็นหนังสือแล้ว

 

 

นสพ.ไทยโพสต์ เอ๊กซ์-ไซท์ หน้า 1, 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2554

Aug 242011
 

ชมรมคนรู้ใจ: เจาะกลางใจธรรม/ พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mHfFd_rnPKI&feature=plcp&context=C3851547UDOEgsToPDskKv7ycFUv2CttYHPDEdRE1x[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Aug 232011
 

ชมรมคนรู้ใจ: อยู่กับปัจจุบันชีวิตเป็นสุข/ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RorksL6YEEg&feature=plcp&context=C3703c40UDOEgsToPDskIj4Vs8ziFGonKwUcgngguW[/youtube]

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี รูปท่านเป็นพระภิกษุชาวญี่ปุ่น ท่านอุปสมบทที่วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี โดยมี หลวงพ่อเจ้าประคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นองค์อุปัชฌาย์ ท่านจำพรรษาที่วัดหนองป่าพง และได้อุปัฏฐากดูแลหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน ด้วยความเคารพบูชาอย่างสูง และอยู่ในคณะผู้บุกเบิกวัดป่านานาชาติ ซึ่งมี พระราชสุเมธาจารย์ เป็นหัวหน้าคณะ ปัจจุบันท่านสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน อานาปานสติ ที่วัดป่าสุนันทวนาราม