Jul 232010
 

สุชาดา ธีรวชิรกุล กรรมการผู้จัดการ ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดบรรยายธรรมพิเศษในหัวข้อ “สบายใจ ทิ้งอดีต วางอนาคต อยู่กับปัจจุบัน” โดยมี ดนัย จันทร์เจ้าฉาย มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

– นสพ.แนวหน้า หน้า 4 วันที่ 23 มิถุนายน 2553

Jul 232010
 

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการคณะทำงาน โครงการคนไทยหัวใจสีขาว ร่วมกับ มร.เฮสเตอร์ ซิว ประธานกรรมการและซีอีโอ บริษัทแมคไทย พร้อมด้วย ชาลอต โทณวณิก กรรมการมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือสร้างสรรค์สังคมสีขาว เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาส ในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. เวลา 13.00-15.00 น. ณ ร้านแมคโดนัลด์ ชั้น 1 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า

– นสพ.พิมพ์ไทย หน้า 9 วันที่ 23 มิถุนายน 2553

ธุรกิจสีขาว ออกอากาศทาง VoiceTV

 Uncategorized  Comments Off on ธุรกิจสีขาว ออกอากาศทาง VoiceTV
Jul 022010
 
ธุรกิจสีขาว

การทำธุรกิจตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักทางสายการของพระพุทธศาสนาจนประสบความสำเร็จ

การทำธุรกิจ ตามปกติมักจะมีการแข่งขันกันในสินค้าและบริการที่เหมือนกัน ต่างฝ่ายต่างหากลยุทธ์ที่จะทำลายคู่แข่ง เพื่อให้อยู่รอดในธุรกิจได้ แต่มักจะอยู่ได้ไม่นานเพราะคู่แข่งใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ธุรกิจสีขาว เป็นแนวคิดที่เดินทางสายกลาง ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงกำไร แต่ทุกภาคส่วนของสังคมที่จะได้รับประโยชน์ไปด้วย ซึ่งมีธุรกิจจำนวนมากในโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจแนวนี้อยู่แล้ว

Jul 012010
 

เป็นโครงการที่รณรงค์ให้คนไทยหันมาปลูกดอกไม้แห่งความดีให้เบ่งบานเพื่อความสงบสุขในสังคมด้วยการสวมเสื้อและสายรัดข้อมือสัญลักษณ์ “คนไทยหัวใจสีขาว” มีจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ ร้านบีทูเอส และศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 แห่งทั่วประเทศ รายละเอียด www.whiteoceansociety.com

– นิตยสาร Her World หน้า 32 เดือน มิถุนายน 2553