สุขภาพดี “ใจ” สร้างได้

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on สุขภาพดี “ใจ” สร้างได้
Aug 302009
 

สุขภาพดี “ใจ” สร้างได้ : ผลงานของ มนตรี ภู่มี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 240 บาท

thansettakit p31 aug 30-sep 2,2009

– นสพ.ฐานเศรษฐกิจ หน้า 31 วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2552

Aug 292009
 

ระหว่างเข้าพรรษา ดนัย จันทร์เจ้าฉาย จัดให้ทำทานปล่อยปลาเต่าและกบทุกวัน วันละพันกิโล ส่วนนกสารพัดชนิด เพื่อไม่ให้ถูกจับมาขายอีก คุณดนัย สั่งให้ลูกน้องเอามาปล่อยถึงป่าละอู หัวหิน นกจะได้บินไปอยู่ต่างประเทศ…พม่า!

thai rath p20 aug 29,2009

 นสพ.ไทยรัฐ หน้า 20 วันที่ 29 สิงหาคม 2552 (คอลัมน์โสมชบาจ๊ะจ๋า)

Photo Slide Show : http://www.slide.com/r/wBp10WiFgj9S1iFj0wiucDzbwZMONpj4

Aug 292009
 

ชาสมุนไพรดีท็อกซ์ใบหม่อน ‘ละอู’ : โรงพยาบาลนครธนวางจำหน่าย ชาสมุนไพรดีท็อกซ์ใบหม่อน “ละอู” ผสมเจี่ยวกู้หลาน มีสรรพคุณขับพิษละเอียดที่แฝงในระบบเลือด ตับ ไต ช่วยลดระดับน้ำตาล – ไขมันในเลือด ณ มุมสุขภาพ ชั้น G และไทยเมดิคอลสปา ชั้น 12 สอบถามโทร. 0-2416-5454 ต่อ 3222

krungthep thurakit p6 aug 29,2009

– นสพ.กรุงเทพธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 29 สิงหาคม 2552

Aug 292009
 

White Ocean Strategy สู่การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “White Ocean Strategy สู่การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน ในวันที่ 3 ก.ย. 52 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

thai rath p5 aug 29,2009

นสพ.ไทยรัฐ หน้า 5 วันที่ 29 สิงหาคม 2552 (คอลัมน์เหะหะพาที)

Aug 212009
 

ดีเอ็มจีระดมบุญช่วยวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในโครงการ “ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ 2552 วัด สร้างสาวิกาสิกขาลัย

(หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า) สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับเสถียรธรรมสถานและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานแถลงข่าว “สถานการณ์ของคนไทยและพระสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” และความคืบหน้าโครงการ “ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ 2552 วัด สร้างสาวิกาสิกขาลัย พร้อมรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของ เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ทุกวัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมอบแด่เหล่าทหารหาญและกลุ่มแม่บ้าน ณ บ้านรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส

จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข่าวการวางระเบิดและการลอบสังหารยังมีแทบทุกวัน ขณะที่การลอบวางเพลิงในชุมชนต่างๆ ก็มีให้เห็นอยู่เนืองๆ วัดพุทธและสถานปฏิบัติศาสนพิธีของทุกศาสนากลายเป็นเป้าหมายในการลอบโจมตี พระภิกษุที่ออกบิณฑบาตยามเช้าต้องมีทหารติดตามอารักขา ซึ่งในช่วงระยะหลัง ทหารอารักขาก็ตกเป็นเป้าลอบสังหารด้วยเช่นกัน รวมไปถึง ครูบาอาจารย์ในหลายๆ โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนเป็นช่วงเป็นตอนตามสถานการณ์

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงได้ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการ “ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ 2552 วัด สร้างสาวิกาสิกขาลัย ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถวายกองผ้าป่าร่วมกันทั่วประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ภายใน  กองผ้าป่าได้เน้นหนังสือธรรมะ หนังสือปกิณกะ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ รายได้ร่วมบุญสร้าง ‘สาวิกาสิกขาลัย’ มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาใจสังคม ที่มุ่งสอนธรรมะในฐานะแก่นของชีวิต ซึ่งกำเนิดขึ้นตามพุทธประสงค์ที่มีอริยสัจจากพระโอษฐ์ว่า “การเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย” ในโลกปัจจุบันการสร้างบุคคลให้เป็นผู้รู้ ผู้ประเสริฐ หรือ “อริยชน” ที่จะอยู่กับโลกได้อย่างไม่เป็นทุกข์ ไม่ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ พร้อมจะแบ่งปันเกื้อกูลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องจำเป็นและเป็นคำตอบที่ดีให้กับสังคมโลก โดยขณะนี้มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าแล้วจำนวนกว่า 1,400 กอง

โครงการนี้สืบเนื่องมาจากในปีพุทธศักราช 2551 โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ได้จัดทำโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล 2551 วัด” ขึ้น เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน อาทิ      ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมสนับสนุนโครงการฯ เป็นจำนวน 2,617 วัด ซึ่งคณะปุญญภาคีและผู้ร่วมบุญกว่า 100 ชีวิต ได้ร่วมเดินทางด้วยเครื่องบิน C-130 จากสนามบินทหารอากาศดอนเมืองไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำกองผ้าป่าถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 200 กว่าวัด พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารและยา แด่เหล่าทหารหาญและแม่หม้าย 400 ครอบครัว ณ บ้านรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส โดยในโครงการ “ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ 2552 วัด สร้างสาวิกาสิกขาลัยปีนี้ คณะผู้จัดงานจะเดินทางไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้

คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย กล่าวว่า สาวิกาสิกขาลัยเป็นอีกก้าวหนึ่งของเสถียรธรรมสถาน เมื่อบุคลากรจบการศึกษาไปแล้ว คนเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งพิงให้แก่สังคมได้ โดยเฉพาะการเป็นสะพานเชื่อมโยงไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสาวิกาสิกขาลัยเคยจัดโครงการช่วยเหลือบริจาคสิ่งของและให้กำลังใจแด่พี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหา ซึ่งตัวคุณแม่เองได้รับจดหมายขอบคุณจากเด็กมุสลิมคนหนึ่งที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบ เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าศาสนาใด ความทุกข์คือสิ่งสากล คุณแม่คิดว่า ปัญหาบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยผู้หญิง เพราะผู้หญิงเป็นตัวแทนของความอ่อนโยน และความรักอันบริสุทธิ์จาก “แม่” จะเป็นสะพานเชื่อมที่ช่วยเยียวยาทุกอย่างได้ สำหรับการเดินทางไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการ “ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ 2552 วัด สร้างสาวิกาสิกขาลัยเราจะเดินทางไปพร้อมกับการมองความทุกข์ด้วยกรุณาแห่งหัวใจ

พลอากาศเอกอภิสิทธิ์ จุลโมกข์ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ว่า ปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ดีขึ้น แต่ความรุนแรงยังเท่าเดิม เพราะเป้าหมายเปลี่ยนจากการแบ่งแยกรัฐมาเป็นการสร้างความไม่ปลอดภัย เพื่อทำลายความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องเริ่มด้วยการพัฒนาทั้งครู วัดและชาวบ้านอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงวัดเข้าด้วยกัน จากการเดินทางไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล 2551 วัด” เมื่อปีที่แล้ว พบว่า ผู้บริจาคอาจยังไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่เท่าที่ควร ทำให้ได้รับสิ่งของบริจาคบางอย่างมากมายเกินความจำเป็น ซึ่งจริงๆ แล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราอาจมองข้ามไปนั่นคือ “หนังสือ” เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเดินทางไปซื้อหนังสือเองได้ แต่ยังคงต้องการศึกษาพระธรรม ดังนั้นการเดินทางไปอีกครั้ง เราจึงตั้งใจว่าจะเป็นสื่อกลางให้กับคนนอกพื้นที่ร่วมให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน การเร่งสร้างสิ่งดีๆ จะทำให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ทุกวันนี้คนไทยพุทธถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบทำร้ายเพื่อหวังไล่ออกจากพื้นที่ พระสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ญาติโยมก็ไม่กล้าเข้าวัด พระจึงต้องฉันแต่อาหารกระป๋อง ส่วนทหารก็ต้องแบกปืนเข้าป่าทั้งวันโดยมีอาหารติดตัวไปแค่ห่อเดียว ด้านโรงเรียนก็ไร้คนดูแล ขาดแคลนทั้งคอมพิวเตอร์และหนังสือ ตนคิดว่าการช่วยเหลือพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรช่วยแบบกรุณา คือการยึดคติ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้น ต้องแก้โดยคนไทยทั้งประเทศ ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนในพื้นที่เท่านั้น สิ่งสำคัญของการช่วยเหลือ คือ อย่าบริจาคเพียงแค่สิ่งของ แต่ควรให้กำลังใจพวกเขาด้วย

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี กล่าวว่า โครงการ “ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ 2552 วัด สร้างสาวิกาสิกขาลัยเป็นการมองปัญหาทั้งต้นเหตุและปลายเหตุ โดยปัญหาความไม่สงบทุกวันนี้คือปลายเหตุ ส่วนต้นเหตุของปัญหาต่างๆ นั้นมาจากจาก “ใจ” ของเราเอง นั่นคือเราถูกขังในความคิด ทำให้คิดมาก เมื่อคิดมากก็ทำให้คิดผิด จึงสอดคล้องกับสาวิกาสิกขาลัย ซึ่งผลิตบัณฑิตที่เกิดจากใจนั่นเอง เมื่อมีความตั้งใจดี มีจิตเป็นกุศล สิ่งที่เราช่วยกันทำ ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ แม้ว่ากำหนดการของโครงการจะสิ้นสุดในเดือนนี้ แต่ตนเชื่อว่าการทำบุญไม่มีวันสิ้นสุด คณะผู้จัดทำยังยินดีที่จะเป็นสะพานบุญและจะทำอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ ใบมีดโกน ผ้าไตรจีวร หนังสือธรรมะ หรือหนังสือให้ความรู้อื่นๆ รองเท้าแตะ ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าขนหนูสีสุภาพ (สำหรับถวายพระสงฆ์) น้ำยาเช็ดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ รวมทั้งสบู่ แชมพู และข้าวสาร อาหารแห้ง โดยกรุณาแยกให้ชัดเจนว่า ต้องการถวายพระสงฆ์ มอบให้ทหารหาญ หรือมอบให้กลุ่มแม่บ้าน ณ หมู่บ้านแม่หม้าย จังหวัดปัตตานี ร่วมบริจาคได้ที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 ถนนเพลินจิต (สถานีบีทีเอส ชิดลม) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายนศกนี้ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าในโครงการ “ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ 2552 วัด สร้างสาวิกาสิกขาลัย ได้ที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร 0 2685 2254-5 หรือ www.dmgbooks.com

Aug 012009
 

เส้นทางสู่ขุมทอง : ผลงานของ John C. Maxwell  แปลโดย ธัญญ์ ขจรรุ่งศิลป์ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 320 บาท   

marketeer magazine p153 aug 2009

 – นิตยสาร Marketeer หน้า 153 เดือน สิงหาคม 2552

Aug 012009
 

White Ocean Strategy :  ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ White Ocean Strategy : กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว  โดยมี เมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมงานด้วย ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22      

sentangtongtin magazine p41 aug 2009

– นิตยสาร เส้นทางท้องถิ่น หน้า 41 เดือน สิงหาคม 2552

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ White Ocean Strategy : กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ White Ocean Strategy : กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว
Aug 012009
 

White Ocean Strategy :  ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ White Ocean Strategy : กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว  โดยมี เมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมงานด้วย ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22      

 hi class magazine p8 aug 2009

– นิตยสาร Hi – Class หน้า 8 เดือน สิงหาคม 2552