Apr 222009
 

มืดมา สว่างไป : หนังสือที่ไขความลับแห่งการดำรงอยู่จนถึงวันแห่งการลาจาก ผลงานของ พระมหาบุญมี มาลาวชิโร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

e-commerce magazine p106 april 2009

– นิตยสาร E-Commerce หน้า 106 เดือน เมษายน 2552

Apr 222009
 

สแกนกรรม – มีสุข : “สแกนกรรม” ผลงานของ กฤษณา สุยะมงคล และ “มีสุข” ผลงานของ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก   โดย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

business com magazine p130 apr 2009

–  พิมพ์ลงในนิตยสาร Business.com หน้า 130 เดือน เมษายน 2552

Apr 012009
 

มีสุข : หนังสือธรรมะอ่านง่ายที่ต่อจากหนังสือ “โชคดี” ผลงานของ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก โดย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี


pooying magazine p198 april 2009

–นิตยสาร Pooying หน้า 198 เดือน เมษายน 2552