หนังสือโชคดี โดย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on หนังสือโชคดี โดย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
Jan 162009
 

โชคดี : หนังสือธรรมปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก  โดย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 150 บาท 

siam rath weekly  p66 jan 16-22,2009 1

  นสพ.สยามรัฐ (สัปดาห์วิจารณ์) หน้า 66 วันที่ 16-22 มกราคม 2552

บุคคลในข่าว : บนแผงวันนี้ ชั่วโมงแห่งความคิดดี และ มืดมาสว่างไป

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on บุคคลในข่าว : บนแผงวันนี้ ชั่วโมงแห่งความคิดดี และ มืดมาสว่างไป
Jan 152009
 

บุคคลในข่าว  : บนแผงวันนี้ ชั่วโมงแห่งความคิดดี ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก อีกเล่ม มืดมาสว่างไป ผลงานของพระมหาบุญมี มาลาวชิโร 

thai rath p4 jan 15 2009

 – นสพ.ไทยรัฐ หน้า 4 วันที่ 15 มกราคม 2552

 

Jan 152009
 

โสมชบาจ๊ะจ๋า : คนที่ลังเลจะทำทานด้วยการปล่อยปลาเพราะกลัวว่าปล่อยแล้วจะต้องไม่กินปลาชนิดนั้นอีก สบายใจได้ เมื่อกูรู ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ซึ่งปล่อยปลาเป็นประจำบอกว่า ยังกินได้เพราะไม่ใช่ตัวเดียวกัน… 

thai rath p24 jan 15,2009

นสพ.ไทยรัฐ หน้า 4 วันที่ 15 มกราคม 2552

Jan 092009
 

โชคดี : ดีเอ็มจีจัดพิมพ์ “โชคดี” หนังสือธรรมะรับปีฉลู โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ภิกษุชาวญี่ปุ่น เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี 

nation weekend p10 jan 17-20,2009

– นสพ.เนชั่น สุดสัปดาห์ หน้า 10 วันที่ 9-15 มกราคม 2552

Jan 082009
 

ชมรมคนรู้ใจ:  ตำนานพระปริตร/ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qrcKZhS3fes&feature=plcp&context=C310a440UDOEgsToPDskL6ILR_vq6Q0zIQtmD70tsn[/youtube]

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี

Jan 072009
 

ขุดทองบนดิน : หนังสือเกษตรแนวใหม่ที่รวบรวมสาระความรู้ทางด้านเกษตรไว้อย่างครบครัน เขียนโดย นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ หนังสือจำหน่ายในราคา 199 บาท

post today pc2 feb 7,2009

– นสพ.โพสต์ทูเดย์ หน้า C2 วันที่ 7 มกราคม 2552

Jan 012009
 

ขุดทองบนดิน  : หนังสือที่สะท้อนถึงความสำคัญของการเกษตรที่มีต่อวิถีชีวิตของคนไทย เขียนโดย นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ โดย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 199 บาท  

 inside insurance & variety p20 jan 2009 1

– วารสาร Inside Insurance & variety หน้า 20 มกราคม 2552