ชมรมคนรู้ใจ : เรื่องเล่าวัดซานฟรานธัมมาราม สหรัฐอเมริกา โดย พระอานันท์ อานนฺทปญฺโญ

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระอานันท์ อานนฺทปญฺโญ  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : เรื่องเล่าวัดซานฟรานธัมมาราม สหรัฐอเมริกา โดย พระอานันท์ อานนฺทปญฺโญ
Jun 042013
 

[youtube]http://youtu.be/Duyufg3Brns[/youtube]

พระอาจารย์อานันท์ อานนฺทปญฺโญ ศิษยานุศิษย์สายตรงของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Born and raised in San Francisco, California, Arnold Thian-Ngern attended West Portal Lutheran and Lowell High School. He earned a BS in Electrical Engineering from UC Santa Barbara and went on to pursue an MBA at SF State. Galvanized by Luang Por Thoon’s passing on November 11, 2008, Arnold ordained at Wat Buddharatanaram in Keller, Texas on May 20, 2009.

Since then, Phra Anandapanyo has become well known for his sermons, in which he expounds and simplifies seemingly complex concepts. He has been instrumental in the proliferation of Luang Por Thoon’s dhamma, through translating books and sermons, as well as in his role as webmaster for both Wat San Fran and KPYUSA.

Phra Anandapanyo leads dhamma discussions at the temple on Saturdays, and organizes KPY retreats throughout the USA as well as in Thailand. Phra Anandapanyo recently completed the final level of Dhamma Studies in Thailand. His recorded sermons and blog are available online.